Love Quotes In Marathi

जर आपणही प्रेम केले असेल व आपल्या भावना समोरच्या व्यक्तीला सांगता येत नसतील तर हा Love Quotes In Marathi
संग्रह आपले प्रेम व्यक्त करण्यासाठी आपली मदत करेल.१००० पेक्षा जास्त प्रेमावर हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार च्या मदतीने
आपले प्रेम व्यक्त करा.

Heart Touching Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi

जगावे असे की मरणे अवघड होईल,
हसावे असे की रडणे अवघड होईल,
कुणाशीही प्रेम करणे सोप्पे आहे,
पण प्रेम टिकवावे असे की तोडणे अवघड होईल.

आठवणींच्या वादळात एक क्षण माझा असू दे,
फुलांच्या या गुच्छात एक फूल माझे असू दे,
काढशील जेव्हा आठवण आपल्यांची,
त्या आपल्यात एक नाव माझे पण असू दे.

प्रेम म्हणजे
समजली तर भावना आहे,
केली तर मस्करी आहे,
मांडला तर खेळ आहे,
ठेवला तर विश्वास आहे,
घेतला तर श्वास आहे,
रचला तर संसार आहे,
निभावले तर जीवन आहे.

कधी इतकं प्रेम झालं काही कळलंच नाही,
कधी इतकं वेड लावलं काही कळलंच नाही,
पहिल्यांदा कधी आवडलीस हे खरंच आठवत नाही,
पण आठवण काढल्याशिवाय आता खरंच राहवत नाही.

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,

आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,
इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर,
की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वाटते.

Love Quotes In Marathi shayari :- Click Here

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi

कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,
वाट पाहायला लावणं तेव्हा बरं नसतं,
वाट पाहणाऱ्याला जरी वेळेचं बंधन नसतं,
गेलेल्या प्रत्येक क्षणाला नक्कीच मोल असतं.

खरी माणसे ही,
जगातील सर्वात सुंदर मुलीवर प्रेम करत नाहीत,
तर ती माणसे,
जी मुलगी त्यांचे जीवन सुंदर बनवते तिच्यावर प्रेम करतात.

मला तुझं हसणं हवं आहे,
मला तुझं रुसणं हवं आहे,
तु जवळ नसतांनाही,
मला तुझं असणं हवं आहे.

एखादयाशी हसता हसता तितक्याच हक्कानं रुसता आलं पाहीजे,
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता आलं पाहीजे,
मान अपमान प्रेमात काहीच नसतं,
आपल्याला फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता आलं पाहिजे.

विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,
बघु नकोस तिला जी तुला रडवेल,
पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस तिच्यापासून,
जी स्वतः रडून तुला हसवेल.

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,

तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन,
एकदा मनापासून आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi in hindi

जिवापाड प्रेम केल्यावर कळते कि प्रेम म्हणजे काय असते,
तुम्ही प्रेम कोणावरही करा पण,
ज्याच्यावर कराल ते अगदी शेवटपर्यंत करा,
कारण प्रेम हे मौल्यवान असते.

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,
भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,
श्वास घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,
पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय.

प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी असावे.

कविता चुकली तर कागद फडता येतो
पण प्रेम चुकलं तर आयुष्याच्या पत्रावळ्या होतात.

गोड आठवणी आहेत तेथे,
हळुवार भावना आहेत,
हळुवार भावना आहेत तेथे अतूट प्रेम आहे,
आणि जेथे अतूट प्रेम आहे,
तेथे नक्कीच तू आहेस.

 

Love Quotes In Marathi

कुणावरही प्रेम करणे हा वेडेपणा,
कुणीतरी आपल्यावर प्रेम करणे ही भेट,
आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो,
त्यानेही आपल्यावर प्रेम करणे म्हणजे नशीब.

ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो,
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर करत नाही,
आणि जी आपल्याला अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर जीव टाकत असते.

प्रेम हा असा शब्द आहे की,
जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत नाही,
आणि जर एखाद्या मुलीला समजला तर मुलाला समजत नाही,
आणि जर त्या दोघांनाही समजला तर जगाला समजत नाही.

खुबी माझ्यात एवढी नाही की,
एखाद्याच्या मनात घर करून जाईन,
पण विसरणे सुद्धा अशक्य होईल,
इतक्या अविस्मरणीय आठवणी देऊन जाईन.

Love Msg Marathi

Love Quotes In Marathi

प्रेम त्याच्यावर करावे,
ज्याला आपण आवडतो,
नाहीतर आपल्या आवडीसाठी,
आपण उगाच आयुष्य घालवतो.

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,
भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,
श्वास घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,
पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय.

प्रेमामध्ये वाद नसावा संवाद असावा,
राग नसावा अनुराग असावा,
जीव देणे नसावे जीव लावणे असावे,
तुमच्यासाठी काय पण नसावे,
तू तिथे मी असावे.

सगळ्यांपेक्षा वेगळी आणि सुंदर
तू नक्कीच आहेस,
पण त्यापेक्षाही सुंदर
तुझे माझ्या आयुष्यात असणे आहे.

तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर,
मी कधीही तोडणार नाही,
तु ये अथवा नको येऊ,
मी तुझी वाट पाहणे सोडणार नाही.

जे कठीण आहे ते सोपे करावे,
Je जे सोपे आहे ते सहज करावे,
Je जे सहज आहे ते सुंदर करावे आणि
जे सुंदर आहे त्यावर मनापासून प्रेम करावे.

अगदी कठीण नसते कुणाला तरी समजून घेणे,
समजून न घेता काय ते प्रेम करणे,
खूप सोपे असते कुणीतरी आवडणे,
पण खूप कठीण असते कुणाच्या तरी आवडीचे होणे.

जेव्हा तुम्ही कोणावर प्रेम करता,
आणि ती व्यक्ती तुम्हाला भेटावी म्हणून,
देवाकडे त्या व्यक्तीला रोज मागता,
पण ती तुम्हाला भेटत नाही,
तेव्हा समजून घ्या की दुसरे कोणीतरी

तुमच्यावर जास्त प्रेम करतंय,
आणि रोज तुम्हाला देवाकडे मागतंय.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi

आयुष्य हे एकदाच असते,
त्यात कोणाचे मन दुखवायचे नसते,
आपण दुसऱ्याला आवडतो,
त्यालाच प्रेम समजायचे असते.

तुझ्याशिवाय जगणं काय
जगण्याचं स्वप्नंसुद्धा
पाहू शकत नाही,
श्वासाशिवाय काही क्षण
मी जगू शकतो,
पण तुझ्याशिवाय एकही
क्षण जगू शकत नाही.

शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,
सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,
काढशील आठवण माझी जेव्हा,
अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण.

Heart Love Quotes In Marathi :- Click Here

Love Quotes In Marathi

To Live Would Be Hard To Die,
It Would Be Hard To Laugh, It Would Be Hard To Cry,
It’s Easy To Fall In Love With Anyone,
But Love Must Be Maintained So That It Will Be Difficult To Break.

Let A Moment Be Mine In The Storm Of Memories,
Let Me Have A Flower In This Bunch Of Flowers,
When You Remember,
Let That Be One Of My Names.

Love Is
Understanding Is An Emotion,
Kelly Is A Joke,
In Other Words, It’s A Game,
If You Keep Believing,
If You Take A Breath,
If Created, The World Is,
If Fulfilled, There Is Life.

Love Quotes In Marathi in english

I Never Knew There Was So Much Love,
Never Mind
Can’t Really Remember When You First Liked It,
But It Doesn’t Really Live Up To Its Promise.

Today The Eyes Feel Like Crying,
I Miss You So Much,
You Love Me So Much
I Want To See You For The Rest Of My Life.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi

Someone Is Craving For You,
It’s Not Good To Wait,
The Waiter Has No Time Constraint,
Every Passing Moment Is Definitely Worth It.

Real People
Do Not Love The Most Beautiful Girl In The World,
So Those People,
They Love The Girl Who Makes Their Life Beautiful.

I Want Your Smile
I Want Your Rusan,

Even When You’re Not Around
I Want To Be Yours

Rusta Should Be Able To Smile At Someone With The Same Right,
The Water In The Front Eye Should Be Wiped Clean,
There Is Nothing In Love,
You Just Have To Be More Discriminating With The Help You Render Toward Other People.

Forget Her Who Forgets You,
Don’t Look At Her Who Will Make You Cry,
But Don’t Get Away From Her By Mistake,
Which Will Make You Cry And Make You Laugh.

If You Wait, I Will Remember,
I Will Become A Song On Your Lips,
Once You Remember It From The Heart,
I Will Put A Sweet Smile On Your Face.

Love Quotes In Marathi :-Click Here

Love Quotes In Marathi

When Jivapad Loves, He Knows What Love Is,
Love Anyone But
Whatever You Do, Do It To The Very End,
Because Love Is Precious.

I Want To See What Love Is Like
Want To Love You Once In A While
Everyone Lives By Breathing,
But I Want To Live In Your Every Breath.

There Should Be No Argument In Love, There Should Be Dialogue,
There Should Be No Anger, There Should Be Affection,
There Should Be No Giving Life, There Should Be Giving Life,
What Shouldn’t Be For You,

Love Quotes In Marathi

You Should Be Me There.

If You Miss A Poem, You Can Tear The Paper
But If Love Is Wrong, Then Life Becomes A Leaf.

Where There Are Sweet Memories,
There Are Tender Feelings,
There Is Unconditional Love Where There Are Tender Feelings,
And Where There Is Unconditional Love,
Of Course You Are There

Love Quotes In Marathi

To Love Anyone Is Madness,
The Gift Of Loving Someone,
And The One We Love,
To Love Him Too Is Luck.

The Person We Bring To Life With Our Understanding,
She Never Appreciates Your Feelings,
And That You Don’t Even Like
She Is The One Who Gives Life To Us.

Love Is A Word That
If A Boy Understands, A Girl Does Not Understand,
And If A Girl Understands, A Boy Doesn’t Understand,
And If They Both Understand, The World Doesn’t Understand.

I Don’t Have That Much Talent,
I Will Make A Home In Someone’s Mind,
But It Will Be Impossible To Forget,
I Will Leave So Many Unforgettable Memories.

Love Quotes In Marathi

Love Msg Marathi

Love Him,
The One We Love,
Otherwise To Your Liking,
We Live Life To The Fullest.

I Want To See What Love Is Like
Want To Love You Once In A While
Everyone Lives By Breathing,
But I Want To Live In Your Every Breath.

There Should Be No Argument In Love, There Should Be Dialogue,
There Should Be No Anger, There Should Be Affection,
There Should Be No Giving Life, There Should Be Giving Life,
What Shouldn’t Be For You,
You Should Be Me There.

Different And Beautiful Than All
Of Course You Are
But Even More Beautiful
You Have To Be In My Life.

Dream House Decorated With You,
I Will Never Break
Whether You Like It Or Not
I Will Not Stop Waiting For You.

Make What Is Difficult Easy,
It Is Easy To Do What Is Easy,
Je Make It Easy And Beautiful
Love What Is Beautiful.

It’s Not Hard For Anyone To Understand,
To Love Without Understanding

It’s So Easy To Like Someone,
But It Is Very Difficult To Fall In Love With Someone.

When You Love Someone,
And For That Person To Meet You,
Ask God Daily For That Person,
But She Doesn’t Meet You
So Understand That Someone Else
Love You More
And Every Day You Ask God.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi in hindi

Life Is Once,
It Doesn’t Hurt Anyone,
We Love Another,
He Wants To Understand Love.

What Is Life Without You
Even The Dream Of Living
Can’t See
A Few Moments Without Breathing
I Can Live
But None Without You
Can’t Live The Moment.

We Will Meet In Books As Words,
We Will Meet In Flowers As Fragrance,
When I Have Fond Memories,
We Will Meet In Tears.

Love Msg Marathi

Love Quotes In Marathi

सवय लागलीय तुझ्यावर प्रेम करायची,

सुटता सुटेना..
शेवटी ठरवले विसरून जायचं तुला,
पण तुझ्यावाचून जगणं ही जमेना.बणे
म्हणजे प्रेम,
कोणीतरी सुखात असल्याचा आनंद
म्हणजे प्रेम,
कोणासाठी तरी रडणारे मन
म्हणजे प्रेम,
आणि कोणाशिवाय तरी मरणे
म्हणजे प्रेम.

ज्या क्षणी तुम्हाला वाटेल की,
एखाद नातं तोडण्याची वेळ आली आहे
तेव्हा आपल्या मनाला फक्त हेच विचारा..
“हे नातं एवढा काळ का जपलं..?

फसवून प्रेम कर,
पण प्रेम करून फसवू नकोस,
विचार करून प्रेम कर,
पण प्रेम करून विचार करू नकोस,
हृदय तोडून प्रेम कर,
पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस.

असे असावे प्रेम
केवळ शब्दानेच नव्हे
तर नजरेने समजणारे.
असे असावे प्रेम
केवळ सावलीतच नव्हे
उन्हात साथ देणारे.
असे असावे प्रेम
केवळ सुखातच नव्हे

तर दु:खातही साथ देणारे.

तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे..
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे..
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे..
मग मीही अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला भाग आहे.

तुला राग आला की
तू दिसतेस छान..
पण एक टक पाहत राहिले की,
खाली झुकवतेस मान..
तुझ्या माझ्या जीवनात
एक दिवस असा येणार आहे..
तुझी आई माझी सासू व
माझी आई तुझी सासू होणार आहे

Sad Love Quotes In Marathi :- Click Here

Love Quotes In Marathi

Love Sms Marathi

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही..
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.

वर्षाच्या प्रत्येक महिन्याला,
महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्याला,
आठवड्याच्या प्रत्येक दिवसाला,
दिवसाच्या प्रत्येक तासाला,
तासांच्या प्रत्येक मिनिटाला,

मिनिटांच्या प्रत्येक सेकंदाला,
आठवण येते तुझी मला,
प्रत्येक क्षणा-क्षणाला.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi

जीवनात कधीही अशा व्यक्तीशी प्रेम करू नका जी,
जगासाठी सुंदर असु शकेल परंतु अशा व्यक्तीशी करा,
जी तुमचं जग सुंदर करून टाकेल.

तू मिळाल्यावर सुध्दा परमेश्वराचा राग आला
सुंदर दान पदरात टाकायला त्याने किती उशीर केला.
तू मला दिसलीस की मनात माझ्या धडधडतं,
थोडी लाजून हसलीस की बजेट माझं गडगडतं.

प्रेमात कधीतरी टाईमपास करावा,
पण टाईमपास म्हणून कधीच प्रेम करू नये.
मनापासून प्रेम करणारा
कधीच वेडा नसतो कारण ते
वेड समजुन घेण्यासाठी कधीतरी
मनापासून प्रेम करावं लागतं.

नजरेतील मादकता घायाळ करते हृदयाला
त्यातूनच येते मग प्रेमपाखरू उदयाला.

प्रेम तुझं खरं असेल तर
जीव तुझ्यावर ओवाळेल ती
स्वत:च्याचं भावनांचं मन
शेवटी ती मारेल तरी कीती..

मन गुंतायला वेळ लागत नाही
मन तुटायलाही वेळ लागत नाही

वेळ लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला
आणी तुटलेल्या मनाला सावरायला.

प्रेमावर हृदयस्पर्शी मराठी सुविचार
शब्दांत नाही सांगता येणार डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना?
अस्वस्थ होइन मी जेव्हा धीर मला देशील ना?

प्रेम म्हणजे गवताचं एक नाजूक पातं असतं
हृदयाला हृदयाशी जोडणारं एक पवित्र नातं असतं !

प्रॆम हॆ टवटवीत दिसणाऱ्या सुंदर गुलाबासारखं असतं
पण त्याचा सुगंध अनुभवायला
प्रथम त्याच्या काटयांशी खॆळावं लागत.

तू रोज माझ्या समोरुन जातेस,
पण हिम्मत होत नाही बोलण्याची,
मनात तू आहेस खरी पण
भिती वाटते आय लव्ह यू म्हणण्याची.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi

एखादयाशी हसता हसता तितक्याच हक्कानं रुसता आलं पाहीजे,
समोरच्याच्या डोळ्यातलं पाणी अलगद पुसता आलं पाहीजे,
मान अपमान प्रेमात काहीच नसतं,
आपल्याला फक्त समोरच्याच्या ह्रदयात राहता आलं पाहिजे.

प्रेमात जरा रागावल्याशिवाय,
प्रेमाला गोडी येणार नाही..
आणि रागावून दूर गेल्याशिवाय,
त्या भेटीचे महत्व तुला कळणार नाही.

शिंपल्याचा शो पीस नको

जीव अडकला मोत्यात. कातर वेळचा गार वारा,
तुझी स्मृती घेऊन भेटतो,
मिट्ट काळोख येता गारवा,
पाऊस अलगद मनात दाटतो.

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,
इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर,
की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वाटते.

कुणीतरी आपल्यासाठी झुरत असतं,
वाट पाहायला लावणं तेव्हा बरं नसतं,
वाट पाहणाऱ्याला जरी वेळेचं बंधन नसतं,
गेलेल्या प्रत्येक क्षणाला नक्कीच मोल असतं.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi

ह्या हृदयालाच माहिती आहे
माझ्या प्रेमाची स्थिती,
कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,
तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे.

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन,
एकदा मनापासून आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन.

प्रेम हा असा शब्द आहे की,
जो एखाद्या मुलाला समजला तर मुलीला समजत नाही,
आणि जर एखाद्या मुलीला समजला तर मुलाला समजत नाही,
आणि जर त्या दोघांनाही समजला तर जगाला समजत नाही.

एका चुकीमुळे संपतं ते प्रेम
आणि हजारो चुका माफ करत ते खर प्रेम.

मराठी लव्ह मेसेज
तुझ्या चेहर्‍यावरचा राग
तुझ्यासारखाच गोड आहे.
म्हणूनच माझ्या मनाची
तुझ्याकडे ओढ आहे.
तुझ्या अबोलपणाचं कारण
माझ्यावरचा राग आहे.
मग मीही अबोलाच राहतो
तसं राहणं मला भाग आहे.

Love Sms Marathi

Love Quotes In Marathi

आठवणी विसरता येतात
पण प्रेम विसरता येत नाही. आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर
हात माझा धरशील ना?
सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा
विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना ?

ज्या व्यक्तीला आपण आपले समजून जीव लावतो,
ती आपल्या भावनांची कधीच कदर करत नाही,
आणि जी आपल्याला अगदी नकोशी असते
तीच आपल्यावर जीव टाकत असते.

Love Msg Marathi

Used To Love You,
Don’t Leave
In The End You Decide To Forget,
But Living Without You Is Not Enough

That Is Love
Glad To Have Someone Happy
That Is Love
A Crying Mind For Someone
That Is Love
And To Die Without Someone
That Is Love.

The Moment You Think,
It’s Time To Dump Her And Move On
So Just Ask Your Mind ..
“Why Did This Relationship Last So Long ..?

Love Quotes In Marathi

Love By Cheating,
But Don’t Be Fooled By Love,
Think And Love
But Don’t Think With Love
Love With All Your Heart
But Don’t Break Your Heart With Love.

That Should Be Love
Not Just In Words
So Understandable By Sight.
That Should Be Love
Not Just In The Shade
Accompanying The Sun.
That Should Be Love
Not Just Happiness
Even Those Who Support Sorrow.

The Anger On Your Face
As Sweet As You
Hence My Mind
You Have A Craving

The Reason For Your Innocence
I Am Angry ..
Then I Also Live In Abola
I Have To Stay That Way.

Are You Angry?
You Look Great
But For A Moment,
Bend Down
In Your My Life
One Day It Will Come ..
Your Mother Is My Mother-In-Law
My Mother Is Going To Be Your Mother-In-Law.

Love Quotes In Marathi

Love Sms Marathi

Without Getting Angry In Love
Love Can’t Be Sweet
And Without Going Away In Anger,
You Will Not Know The Significance Of That Visit.

Every Month Of The Year,
Every Week Of The Month,
Every Day Of The Week,
Every Hour Of The Day,
Every Minute Of The Hour,
Every Second Of The Minute,
I Miss You
Every Moment.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi in english

Never Fall In Love With A Person Who,
May Be Beautiful To The World But Do It With Such A Person,

Which Will Make Your World Beautiful.

The Anger Of Yahweh Was Kindled Against You
How Late He Was To Put The Beautiful Gift In The Padar.
You See My Heart Pounding,
Laugh A Little Embarrassed That My Budget Is Falling Apart.

Time Should Pass Sometime In Love,
But Never Love As A Timepass.
Loving From The Heart
Never Be Crazy Because They Are
Sometime To Understand Wade
You Have To Love From The Heart.

The Intoxication In The Eyes Injures The Heart
That’s Where The Love Bird Comes From.

If Love Is Real To You
The Soul Will Wave At You
The Mind Of One’s Own Feelings
In The End, Even If She Kills ..

It Doesn’t Take Long For The Mind To Get Involved
It Doesn’t Take Long To Break Up
It Takes Time To Cover The Mind Involved
And To Heal A Broken Heart.

Heart Touching Marathi Good Thoughts On Love
You Can’t Say It With Words, You Can Understand It With Your Eyes, Can’t You?
I’m Not Upset, Will You Give Me Patience?

Love Is A Delicate Leaf Of Grass
There Is A Sacred Relationship That Connects The Heart To The Heart!

Love Is Like A Beautiful Rose That Blooms
But To Feel Its Fragrance
At First I Had To Play With His Thorns.

You Go In Front Of Me Every Day,
But Do Not Dare To Speak,
You Are The Real Mind
Afraid To Say I Love You.

Love Quotes In Marathi

Rusta Should Be Able To Smile At Someone With The Same Right,
The Water In The Front Eye Should Be Wiped Clean,
There Is Nothing In Love,
You Just Have To Be More Discriminating With The Help You Render Toward Other People.

Without Getting Angry In Love
Love Can’t Be Sweet
And Without Going Away In Anger,
You Will Not Know The Significance Of That Visit.

Don’t Mussel Show Piece
The Creature Got Stuck In The Pearl. The Cold Wind Of Scary Time,
See You Soon
When It Gets Dark,
The Rain Stays In My Mind.

Today The Eyes Feel Like Crying,
I Miss You So Much,
You Love Me So Much
I Want To See You For The Rest Of My Life.

Someone Is Craving For You,
It’s Not Good To Wait,

The Waiter Has No Time Constraint,
Every Passing Moment Is Definitely Worth It.

Love Quotes In Marathi

Love Quotes In Marathi

Only This Heart Knows
The State Of My Love,
That I Don’t Have The Breath To Live,
I Need Your Trust.

If You Wait, I Will Remember,
I Will Become A Song On Your Lips,
Once You Remember It From The Heart,
I Will Put A Sweet Smile On Your Face.

Love Is A Word That
If A Boy Understands, A Girl Does Not Understand,
And If A Girl Understands, A Boy Doesn’t Understand,
And If They Both Understand, The World Doesn’t Understand.

Love Ends With A Mistake
And True Love Forgiving Thousands Of Mistakes.

Marathi Love Message
The Anger On Your Face
As Sweet As You
Hence My Mind
You Have A Craving
The Reason For Your Innocence
I Am Angry
Then I Also Live In Abola
I Have To Stay That Way.

Love Sms Marathi

Love Quotes In Marathi

Memories Can Be Forgotten
But Love Cannot Be Forgotten. If You Feel Lonely On The Path Of Life
Will You Hold My Hand
Then Everyone Will Lie To Me
Will You Trust Me?

The Person We Bring To Life With Our Understanding,
She Never Appreciates Your Feelings,
And That You Don’t Even Like
She Is The One Who Gives Life To Us.

Final Word

Friends, We Have Given You All Types Of Love Quotes In Marathi Here. In Marathi, Love Heart
Touching Marathi Thoughts, Marathi Love Message, Which Poetry You Liked The Best, Do Tell Us
By Commenting And Bookmark This Website For More Similar Posts And Poetry.

Download Love Quote In Marathi :- Click Here

Love Quotes In Marathi in hindi
Back to top button