Marathi Suvichar

ज्या माणसांकडे विचारांचा भक्कम पाया नाही त्या माणसांच्या आयुष्याची इमारत उभीच राहू शकत नाही.
कोणत्याही कृतीच्या मुळाशी एक माणूस म्हणून यशस्वी जीवन जगू पाहणाऱ्या प्रत्येकाने हे मराठी सुविचार
Marathi Suvichar १००% आचरणात आणायला हवं.

Marathi Suvichar

Marathi Suvichar

समुद्रात कितीही मोठे वादळ आले तरी
समुद्र आपली शांतता कधीही सोडत नाही.
नेहमी तत्पर रहा,
बेसावध आयुष्य जगू नका.
विश्वास हा खोडरबर सारखा असतो तुम्ही
केलेल्या प्रत्येक चुकीबरोबर तो कमी होत जातो.

भूक आहे तेवढे खाणे ही प्रकृती,
भूक आहे त्यापेक्षा जास्त खाणे ही विकृती
आणि वेळप्रसंगी स्वत: उपाशी राहून
दुसऱ्याची भूक भागवणे ही संस्कृती.

गरूडाइतके उडता येत नाही
म्हणून चिमणी कधी उडण्याचे सोडत नाही.
भरलेला खिसा माणसाला दुनिया दाखवतो,
रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो.
कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही.
शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करत राहतात त्यानांच यश प्राप्त होते.

पाप इतका सुंदर पोशाख घालून येते की
ते पाप आहे असे माहीत असूनही
आपण त्याला कवटाळतो.
संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं

पण संकटाचा सामना करणं
त्याच्या हातात असतं.

Marathi Suvichar

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही
ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.
खूप माणसांची स्वप्ने या एका विचारामुळे
अपूर्ण राहतात तो म्हणजे “लोक काय म्हणतील?

अन्याय करणे हे पाप आणि
होणारा अन्याय सहन करणे
किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप !
टीका करणाऱ्या शत्रुंपेक्षा दिखाऊ
स्तुती करणाऱ्या मित्रांपासून सावध रहा.

कासवाच्या गतीने का होईना
पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा,
खूप ससे येतील आडवे,
बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.

अडचणीत असतांना अडचणीपासून दूर पळणे
म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत जाण्यासारखेच आहे.

थोडे दुःख सहन करुन
दुसऱ्याला सुख मिळत असेल तर
आपण थोडे दुःख सहन करायला
काय हरकत आहे.

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही,

तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

Marathi Suvichar

प्रसिध्दी ही अशी बाब आहे
जी कितीही मिळाली तरी
माणसाची तहान भागत नाही.
मोठी स्वप्ने पाहणारेच
मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतात.

खूप मोठा अडथळा आला की समजावं
आपण विजयाच्या जवळ आलो.
स्वप्न पाहतच असालं तर मोठीच पाहा. लहान कशाला?
कारण मोठी स्वप्नेच माणसाच रक्त ढवळू शकतात.

आपली खरी स्वप्न तीच आहेत जी आपल्याला
रात्री उशिरापर्यंत जगण्यास आणि
सकाळी लवकर उठण्यास भाग पाडतात.

मराठी सुविचार
जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढंच करा.
चुकाल तेव्हा माफी मागा,
अन कुणी चुकलं तर माफ करा.

न हरता, न थकता न थाबंता
प्रयत्न करणाऱ्यांसमोर
कधी कधी नशीब सुध्दा हरत.

जीवनात त्रास त्यांनाच होतो
जे सतत जबाबदारी स्वीकारतात आणि

जबाबदारी स्वीकारणारे कधीच हरत नाही
एकतर ते जिंकतात किंवा काहीतरी शिकतात.

कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही.
आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही.

यश प्राप्त करण्यासाठी,
यशस्वी होण्यासाठीची तुमची इच्छा हि
अपयशी होण्याच्या भीतीपेक्षा
जास्त प्रबळ असली पाहिजे.

Marathi Suvichar

Marathi Suvichar

जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल तर
नोटा मोजू नका कधी चुकून डोळ्यांत दोन अश्रू आले
तर ते पुसायला किती जन येतात ते मोजा.

मन ओळखणाऱ्यांपेक्षा
मन जपणारी माणस हवीत कारण,
ओळख ही क्षणभरासाठी असते
तर जपवणूक आयुष्यभरासाठी.

मोती बनून शिंपल्यात राहण्यापेक्षा
दवबिंदू होऊन चातकाची तहान भागविणे जास्त श्रेष्ठ.

कुणा वाचून कुणाचे काहीच अडत नाही
हे जरी खरे असले तरी कोण
कधी उपयोगी पडेल हे सांगता येत नाही.
माणसानं राजहंसासारखं असावं.
आपल्याला जे पटेल तेच घ्यावं,

नाही ते सोडून द्यावं.

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगती वर जळते
त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका.
कारण ती व्यक्ती स्वतापेक्षा तुम्हाला
उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते.

माणसाचं छोट दु:ख
जगाच्या मोठ्या दु:खात मिसळून गेलं
की त्याला सुखाची चव येते.

Suvichar In Marathi

नात्याची सुंदरता एकमेकांचे दोष स्वीकारण्यात आहे
कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात,
तर आयुष्यभर एकटे राहाल.

मोत्याच्या हारापेक्षा
घामाच्या धारांनी मनुष्य
अधिक शोभून दिसतो.

या दोन गोष्टींमुळे जग तुम्हाला ओळखते,
तुमच्याजवळ काहीच नसतांना तुम्ही बाळगलेला संयम
आणि तुमच्याजवळ सर्वकाही
असतांना तुम्ही दाखवलेला रुबाब.

जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नसते,
एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा
जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय.

कावळ्याच्या मरणाचे वाईट वाटत नाही;
मात्र मोर मेला तर आपण हळहळतो.
कारण सौंदर्य नष्ट होते.

आपण पक्षाप्रमाणे आकाशात उडायला शिकलो,
माशाप्रमाणे, समुद्रात पोहायला शिकलो
पण जमिनीवर माणसासारखे वागायला शिकलो का?

यशाकडे नेणारा सर्वात जवळचा मार्ग
अजून तयार व्हायचा आहे.
डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही,
भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत.

मानसिक स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य आहे.
ज्याचे मन स्वतंत्र नाही तो मोकळा असूनही गुलाम आहे.

माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात.
एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं
आणि दुसरी भेटलेली माणसं.

प्रसिध्द व्यक्ती होण्यासाठी
आयुष्यातला क्षण न क्षण कोणत्यातरी
एका क्षेत्रात सतत उगळावा लगतो.
आपल्या नियतीचे मालक बना
पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका.

मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा;
ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन
कधी येईल सांगता येत नाही.

विचार असे मांडा कि तुमच्या
विचारांवर कुणीतरी विचार केलाच पाहिजे.

No Matter How Big The Storm In The Sea
The Sea Never Leaves Our Peace.
Always Be Ready
Don’t Live An Unconscious Life.
Faith Is Like An Eraser
With Every Mistake Made, It Diminishes.

It Is Natural To Eat As Much As You Are Hungry,
Eating More Than You Have Hunger Is A Disorder
And Starving Himself At Times
The Culture Is To Satisfy The Hunger Of Others.

Can’t Fly Like An Eagle
So The Chimney Never Stops Flying.
A Full Pocket Shows A Man The World,
Empty Pockets, However, Show The People Of The World.
No Task Passes Without Hindrance.
Only Those Who Keep Trying Till The End Succeed.

Sin Is So Beautifully Clothed
Despite Knowing It Is A Sin
We Hug Him.
Crisis Prevention Is Not In The Hands Of Man
But To Face The Crisis
It Is In His Hands.

Marathi Suvichar

Winners Don’t Do Things Differently

They Do Everything Differently.
Many People’s Dreams Are Due To This One Thought
What Remains Imperfect Is “What Will People Say?

To Do Injustice Is Sin And
Tolerate Injustice
Or To See With Open Eyes Is A Great Sin!
Show Off Your Critics
Beware Of Praising Friends.

Why Not At The Speed Of A Turtle
But Make Some Progress Every Day,
Lots Of Rabbits Will Come Horizontally,
Just Dare To Beat Them.

Running Away From Trouble While In Trouble
Which Means It’s About To Be The Most Delusional Time Of The Year, As Well.

Suffering A Little
If The Other Is Getting Pleasure
You Have To Suffer A Little
What’s The Matter

You Can’t Hear The Word No,
Until Then, Everything Is Possible.

Marathi Suvichar

Publicity Is Such A Thing
No Matter How Much You Get
Man’s Thirst Is Not Quenched.
Big Dreamers

Big Dreams Come True.

Understand That There Is A Big Obstacle
We Are Close To Victory.
If You Are Dreaming, Look Big. Why Small
Because Only Big Dreams Can Stir Blood.

Your True Dreams Are What You Have
To Live Late Into The Night And
Forced To Get Up Early In The Morning.

Marathi Suvichar
That’s All There Is To Being A Good Person In Life.
Apologize For Mistakes,
I’m Sorry If Anyone Made A Mistake.

Don’t Lose, Don’t Get Tired, Don’t Stop
In Front Of Those Who Try
Sometimes Even Luck Loses.

They Are The Ones Who Suffer In Life
Who Constantly Accept Responsibility And
Those Who Accept Responsibility Never Lose
Either They Win Or They Learn Something.

Because People Who Tell Do Not Succeed.
And Successful People Don’t Say Why.

To Achieve Success,
This Is Your First Post
Than The Fear Of Failure

Should Be More Dominant.

Marathi Suvichar

If You Want To Measure Your Wealth
Don’t Count The Notes. There Were Two Tears In My Eyes By Mistake
So Count How Many People Come To Clean It.

Than Those Who Know The Mind
You Need More Than Luck To Succeed In Affiliate Business.
Identity Is For A Moment
So Care For A Lifetime.

Rather Than Being A Pearl And Living In A Mussel
It Is Better To Quench One’s Thirst With Dewdrops.

There Is Nothing Wrong With Reading
Even If This Is True, Who?
It Is Not Possible To Say When It Will Be Useful.
Man Should Be Like A Swan.
Take What You Can,
No, Leave It At That.

The Person Who Burns On Your Progress
Never Hate Him.
Because That Person Loves You More Than You Love Yourself
The Best Person Is The One Who Burns With Understanding.

Man’s Little Sorrow
Mixed With The Great Sorrows Of The World
That He Tastes Happiness.

Suvichar In Marathi

Marathi Suvichar

The Beauty Of A Relationship Is Accepting Each Other’s Faults
Because You Are Looking For A Man Who Has No Faults,
So Stay Alone For The Rest Of Your Life.

Than A Pearl Necklace
Man With Streams Of Sweat
Looks More Elegant.

Because Of These Two Things The World Knows You,
The Patience You Have When You Have Nothing
And You Have Everything
The Rubab You Showed While You Were There.

Winning Doesn’t Always Mean Coming First,
Something Better Than Before
To Do Better Is To Win.

The Death Of The Crow Does Not Feel Bad;
But If The Peacock Dies, We Move.
Because Beauty Is Destroyed.

We Learned To Fly In The Sky Like A Bird,
Like A Fish, We Learned To Swim In The Ocean
But Did We Learn To Behave Like Humans On The Ground?

The Closest Way To Success
Still To Be Prepared.
If The Head Is Calm, The Decision Is Not Wrong,
If The Language Is Sweet, People Are Not Broken.

Mental Freedom Is The Real Freedom.
The One Whose Mind Is Not Free Is A Slave Even Though He Is Free.

There Are Two Things That Make A Person Smart.
One Is The Books Read
And The Other Man I Met.

To Be A Famous Person
Something Moment By Moment In Life
One Area Is Constantly Erupting.
Be The Master Of Your Destiny
But Don’t Be A Slave To The Situation.

Always Keep The Doors Of The Mind Open;
Where Is The Light Of Knowledge?
Can’t Predict When.

Think Of It As Yours
Someone Has To Think About Thoughts.

जगा इतकं कि आयुष्य कमी पडेल,
हसा इतके कि आनंद कमी पडेल,
काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे,
पण प्रयत्न इतके करा कि
परमेश्वराला देणे भागच पडेल.

एखाद्याला गुन्हेगार ठरविताना
त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा.

परीक्षा म्हणजे स्वत:च्या
आत डोकावून पाहण्याची संधी !

भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो;
भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो
पण आयुष्याचा आनंद फक्त वर्तमानकाळच देतो.

कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर
स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही.
स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी
स्वतः उन्हात उभे रहावे लागते.

Marathi Suvichar

Download Marathi Suvichar :- Click Here

कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच,
कौतुक प्रेरणा देते, तर टीका सुधारण्याची संधी.
स्वतःची तुलना इतरां बरोबर करू नका,
तसे केल्यास तुम्ही स्वतःचा अपमान करता आहात.

सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे कि,
जी एकदाच खर्च करून
त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो,
पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे,
ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत,
परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते.

आपल्या दोषांवरचे उपाय
नेहमी आपल्याकडेच असतात;
फक्त ते शोधण्याची तसदी घ्यावी लागते.

आयुष्यात कधीही कोणासमोर
स्वतःच स्पष्टीकरण देत बसू नका

कारण ज्यांना तुम्ही आवडता,
त्यांना स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते,
अन ज्यांना तुम्ही आवडत नाही ते
तुमच्या स्पष्टीकरणावर कधीच
विश्वास ठेवायला तयार होत नाही.
आयुष्यात पैसा हवा पण पैशात आयुष्य नको.

चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो,
पण त्यातून यशाच्या दिशेने
जाण्यासाठी स्वतःलाच चालावे लागते.
कडू घोट प्रेमळ माणसाच्या
हातून दिल्यास तो कमी कडू लागतो.

सगळ्यात सुंदर नाते हे दोन डोळ्यांचे असते
ते एकाच वेळी उघडझाप करतात एकाचवेळी रडतात
एकाचवेळी झोपतात ते ही आयुष्यभर एकमेकांना न बघता.

भरणाऱ्या जखमा भरू द्याव्यात;
त्याची खपली काढू नये.
प्रत्येकाशी प्रेमाने वागलं पाहिजे,
जे तुमच्याशी वाईट वागतात त्यांच्याशीही
प्रेमानच वागल पाहिजे ते चांगले आहेत म्हणून नाही,
तर तुम्ही चांगले आहात म्हणून.

Marathi Suvichar

बोलावे की बोलू नये,
असा संभ्रम निर्माण झाला असता
मौनाने बोलण्याची जागा घ्यावी.
छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही

पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते,
तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री
देऊ शकत नाही पण
संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो.

शत्रूने केलेले कौतुक
हीच आपली सर्वोत्तम कीर्ती होय.
तुमचा आजचा संघर्ष
तुमचे उद्याचे सामर्थ निर्माण करतो
त्यामुळे विचार बदला म्हणजे तुमचे आयुष्य बदलेल.

तिरस्कार पापाचा करा;
पापी माणसाचा नको.

Suvichar In Marathi

Marathi Suvichar

जर तुम्ही नेहमीच सार्वसाधारण जीवन जगण्याचा
प्रयत्न करीत असालं तर,
तुम्हाला कधीच हे उमजणार नाही कि,
तुम्ही किती असामान्य आहात.
जरूरीपेक्षा अधिक गरजांचा हव्यास ठेवू नका.

यश हे सोपे कारण ते कशाच्या तरी तुलनेत असते,
पण समाधान हे महाकाठीन,
कारण त्याला मनाचीच परवानगी लागते.
आपलं जे असतं ते आपलं असतं
आणि आपलं जे नसतं ते आपलं नसतं.

माझं प्रयत्न इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असला पाहिजे अस नाही,
पण जो मी काल होतो त्यापेक्षा आज अधिक चांगला हवा.

जो धोका पत्करण्यास कचरतो,
तो लढाई काय जिंकणार !

प्रत्येक पाऊल योग्य नसते,
पण धोके पत्करून त्यातून जे शिकत जातात
ते धेय्य नक्की गाठतात.
हृदये परस्परांना द्यावीत,
ती परस्परांच्या अधीन करू नयेत.

कधी कधी देव तुमची परिस्थिती बदलत नाही
कारण त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते.
कर्तव्य पार न पाडता हक्कांच्या मागे
धावलात तर हक्क दुर पळतात.

सुरुवात कशी झाली यावर
बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.
हाव सोडली की मोह संपतो
आणि मोह संपाला की दुःख संपते.

आयुष्यात भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते.
आपण कसे दिसतो यापेक्षा
कसे असतो याला अधिक महत्त्व आहे.
जग प्रेमाने जिंकता येतं; शत्रुत्वाने नाही.

न मागता देतो तोच खरा दानी.
यश मिळवायचं असेल तर
स्वत:च स्वत:वर काही बंधन घाला.
चांगले काम करायचे मनात
आले की ते लगेच करून टाका.
प्रत्येकाच्या मनात एक

आदर्श व्यक्ती असलीच पाहिजे.

Marathi Suvichar

केवड्याला फळ येत नाही पण
त्याच्या सुगंधाने तो
अवघ्या जगाला मोहवून टाकतो.

ज्याने स्वत:चं मन जिंकलं त्याने जग जिंकलं.
भितीयुक्त श्रीमंत जीवन जगण्यापेक्षा
शांततामय, मानाचे गरीब जीवन चांगले.
यश मिळवण्यासाठी
सगळ्यात मोठी शक्ती – आत्मविश्वास.

निश्चयी भिकारी हा अनिश्चयी
सम्राटापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ असतो.
प्रतिकूलतेतही अनुकूलता निर्माण करतो
तोच खरा माणूस !

क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे.
चुकतो तो माणूस
आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस !
जशी दृष्टी तशी सृष्टी.

सत्तेशिवाय शहाणपन काय कामाचे!
मित्र परिसासारखे असावेत
म्हणजे आयुष्याचं सोनं होतं.

निःस्वार्थी मन हाच सर्वोच्च आदर्श आहे.
माणसाची खरी ओळख

त्याच्या अंतःकरणाच्या नम्रतेने होते.
छंद आपल्याला आयुष्यावर
प्रेम करायला शिकवतात.

कृतीपेक्षा वृती महत्त्वाची असते.
आपला चेहरा हा आपल्या मनाचा आरसा असतो.
आपण जे पेरतो तेच उगवतं.

Live So Much That Life Will Be Short,
Laugh So Much That Happiness Will Diminish,
If You Get Something, It’s A Game Of Luck,
But Try So Hard
You Have To Give To The Lord.

When Convicting Someone
Put Yourself In His Place.

The Exam Is Your Own
Opportunity To Peek Inside!

The Past Gives Us Joy Of Memories;
The Future Gives Us The Joy Of Dreams
But The Present Gives Happiness Only In Life.

When Standing Under Someone’s Shadow
One’s Own Shadow Is Never Formed.
To Create Its Own Shadow
You Have To Stand In The Sun Yourself.

Marathi Suvichar

Someone To Compliment Or Criticize, The Benefit Is Yours,

Appreciation Inspires, Criticism A Chance To Improve.
Do Not Compare Yourself With Others,
By Doing So, You Are Insulting Yourself.

Truth Is Such A Richness That,
By Spending Once
He Can Enjoy Life To The Fullest,
But Untruth Is A Kind Of Debt,
Which Brings Immediate Happiness,
But It Has To Be Repaid For Life.

Remedy For Your Faults
Always Have You;
You Just Have To Be More Discriminating With The Help You Render Toward Other People.

Never In Front Of Anyone In Life
Don’t Just Explain Yourself
Because The Ones You Love,
They Don’t Need An Explanation At All,
And The Ones You Don’t Like
Never On Your Explanation
Not Ready To Believe.
You Want Money In Life But You Don’t Want Life In Money.

A Good Guru Can Open The Door To Success,
But From That Towards Success
You Have To Walk By Yourself To Get There.
Bitterness Of A Loving Man
When Given By Hand, It Becomes Less Bitter.

The Most Beautiful Relationship Is Two Eyes
They Snore And Cry All At Once

They Sleep At The Same Time Without Looking At Each Other For The Rest Of Their Lives.

Healing Wounds Should Be Healed;
Its Shell Should Not Be Removed.
Everyone Should Be Treated With Love,
Even Those Who Treat You Badly
Love Should Be Treated, Not Because They Are Good,
So You’re Good.

Marathi Suvichar

To Speak Or Not To Speak,
Such Confusion Would Have Been Created
Take The Place Of Speaking In Silence.
Umbrellas Can’t Stop The Rain
But The Courage To Stop In The Rain Can Certainly Give,
Also Confidence To Be Successful
Can’t Give But
Can Definitely Inspire To Struggle.

Compliments Made By The Enemy
This Is Our Best Reputation.
Your Struggle Today
Creates Your Tomorrow’s Strength
So Change Your Mind, It Will Change Your Life.

Hate Sin;
Not Of A Sinful Man.

Suvichar In Marathi

If You Always Live A Normal Life

If Trying,
You Will Never Understand That,
How Unusual You Are
Don’t Go For Less That Your Full Potential.

Success Is Easy Because It Is Comparable To Anything,
But The Solution Is Very Difficult,
Because He Needs The Permission Of The Mind.
What We Have Is Ours
And What Is Not Ours Is Not Ours.

My Effort Should Not Be Superior To Others,
But Today Should Be Better Than What I Was Yesterday.
Who Refuses To Take Risks,
What A Battle He Will Win!

Not Every Step Is Right,
But Those Who Learn From It By Taking Risks
They Reach The Goal Exactly.
Hearts Should Be Given To Each Other,
They Should Not Be Subject To Each Other.

Sometimes God Does Not Change Your Situation
Because He Wants To Change Your Mind.
Behind The Rights Without Fulfilling The Duty
If You Run, The Rights Run Away.

Depending On How It Started
The Outcome Of Many Events Depends.
The Temptation Ends When Greed Is Released
And The Grief Ends When The Temptation Ends.

In Life, Duty Is Greater Than Emotion.
Than How We Look
How It Is Is More Important.
The World Can Be Conquered By Love; Not Hostile.

He Is The True Giver Who Gives Without Asking.
If You Want To Succeed
Put Some Restraint On Yourself.
I Want To Do A Good Job
Get It Done Right Away.
One In Everyone’s Mind
Must Be An Ideal Person.

Marathi Suvichar

But Kevada Does Not Bear Fruit
With Its Fragrance It
It Just Fascinates The World.

He Who Conquers His Own Mind Conquers The World.
Than Living A Fearful Rich Life
Peaceful, Dignified Poor Life Is Good.
To Succeed
The Biggest Strength – Confidence.

The Definite Beggar Is Indefinite
Much Better Than The Emperor.
Creates Adversity Even In Adversity
That’s The Real Man!

The Verbiage Is In Vain.
The Man Is Wrong

And God Corrects Mistakes!
Creation As Vision.

What Good Is Wisdom Without Power?
Friends Should Be Like Paris
That Is The Gold Of Life.

The Selfless Mind Is The Highest Ideal.
The True Identity Of Man
Was With The Humility Of His Heart.
Hobbies On Your Life
Teach To Love.

Attitude Is More Important Than Action.
Our Face Is The Mirror Of Our Mind.
What We Sow Grows.

Marathi Suvichar

उशीरा दिलेला न्याय हा
न दिलेल्या न्यायासारखा असतो.
संकटात उडी घेऊन जे कार्य करतात
त्यांनाच विजयश्री हार घालते.

हिंसा हे दुर्बलांचे शस्त्र आहे,
अहिंसा हे सबलांचे.
शरीराला आकार देणारा
कुंभार म्हणजे व्यायाम.

परीसाच्या स्पर्शाने लोखंडाचंही सोनं होतं.
शहाणा माणूस चुका विसरतो,

पण त्याची कारणे नाही.

प्रेम सर्वांवर करा पण
श्रध्दा फ़क्त परमेश्वरावरच ठेवा.
कर्तव्याची दोरी नसली की
मनाचा पतंग कुठेही फडफडत राहतो.

मी माझ्यासाठी आहे त्यापेक्षा
मी कुणासाठीतरी आहे
ही भावनाच किती श्रेष्ठ !
आधी विचार करा; मग कृती करा.

ज्ञान हे पैशापेक्षा श्रेष्ठ आहे
कारण पैशाचे रक्षण तुम्हाला करावे लागते;
ज्ञान तुमचेच रक्षण करते.

विज्ञानाचं तंत्र शिका
पण जगण्याचा मंत्र हरवू नका.
आयुष्यात आई आणि
वडील यांना कधीच विसरु नका.
जो स्वतःला ओळखत नाही,
तो नष्ट होतो.

फ़क्त स्वत:साठी जगलास तर मेलास
आणि स्वत:साठी जगून
दुसऱ्यांसाठी जगलास तर जगलास !

न्यायाची मागणी करणाऱ्याने
स्वतः न्यायी असले पाहिजे.
साधेपणात फार मोठे सौंदर्य असते.

अपयशाने खचू नका; अधिक जिद्दी व्हा.
जो मूळ सोडून फाद्यांचा शोध घेतो तो भरकटतो.

दुर्बल मनाचा मनुष्य
कधीच महात्मा होऊ शकत नाही.

Marathi Suvichar

दु:ख कवटाळत बसू नका;
ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.
अन्न हे पूर्णब्रह्म आहे;
त्याचा अनादर करू नका.

ज्याच्या डोळ्यात आत्मविश्वासाचे अंजन असते;
तो कूठल्याही काळोखातून सहज मार्ग कढतो.
आपल्यामुळे दुसऱ्याला दु:ख होईल
असे कधीही वागू नका.

डोक्यावर बर्फ व जीभेवर साखर
असली की सारे प्रश्न आपोआप सुटतात.
काही गोष्टी आपल्याला प्रिय नसतानाही
कराव्या लागतात कर्तव्य म्हणून.

निघून गेलेला क्षण
कधीच परत आणता येत नाही.
शारीरिक सौदर्य कालांतराने नष्ट होते
पण आत्मिक सौदर्य कधीच नष्ट होत नाही.

उद्याचं काम आज करा
आणि आजचं काम आत्ताच करा.

ज्ञानेंद्रियांवर संपूर्ण ताबा हाच खरा विजय होय.
जीवनात पुढे जायचे असेल तर
आपल्या अनावश्यक गरजा
वाढणार नाहीत याची काळजी घ्या.

Suvichar In Marathi

तुम्हाला हवे होते पण मिळाले नाही
म्हणून निराश होऊ नका ;
कदाचित त्याने तूमचे चांगले होणार नसेल.
चुकीचा व्यवहार माणसं तोडतो
म्हणून तो सत्याने आणि सन्मानाने करा.

केवळ योगायोग असे काहीही नाही.
जीवनातील प्रत्येक घटनेला अर्थ असतो.
सर्वात सुंदर आश्रयस्थान म्हणजे ईश्वर.
नवं काहीतरी शिकण्यासाठी
मिळालेला वेळ म्हणजे सुट्टी.

रागावून तूमची शक्ती वाया घालवू नका .
शहाणपणाने काम करा.
वैराने वैर वाढेल,
परंतु प्रेमाने वैर कमी होईल म्हणून
आपल्या शत्रुवरही प्रेम करायला शिका.
माणसाची चौथी मूलभूत गरज म्हणजे पुस्तक.
आवड असली की सवड आपोआप मिळते.

जो स्वत: कुणाचातरी गुलाम असतो
त्यालाच दुसऱ्यावर हुकुमत गाजवाविशी वाटते.

मराठी सुविचार संग्रह
सत्याने मिळतं तेच टिकतं.

स्तुतीने चांगली माणसे सुधारतात,
तर वाईट माणसे बिघडतात.
जो दुसऱ्यांना देतो त्याला देव देतो.
परमेश्वराच्या आशीर्वादाशिवाय
कुठलेही कार्य सिध्दीस जात नाही.
अंथरूण बघून पाय पसरावेत.

आपली बाग सजवताना दुसऱ्यांची
फुले विस्कटणार नाहीत याची काळजी घ्या.
हिंसा हे जगातलं सगळ्यात मोठं पाप आहे;
मग ती एखाद्या माणसाची असो वा पशुची !

मदत करण्यासाठी पुढे केलेला एक हात
हा प्राथेनेसाठी जोडलेल्या
दोन हातांपेक्षा आधिक उपयुक्त असतो.
स्वप्न आणि सत्य यात साक्षात परमेश्वर उभा असतो.

चिंतेऐवढे शरीराचे शोषण
दुसरे कोणीही करू शकत नाही.
प्रेमाची मादकता मनुष्याला व्याकुळ बनवते
तर प्रेमाची पवित्रता त्याला शांती देते.
प्राप्तीपेक्षा प्रयत्नांचा आनंद अधिक असतो.

गुलाबाला काटे असतात असे म्हणून
रडत बसण्यापेक्षा काट्यांना गुलाब असतो
असे म्हणत हसणे उतम !
एकदा कर्तव्याच्या वाटेवरुन जायचं ठरवलं

की भावनांना विसरायचंच असतं.
खरी श्रीमंती शरीराची, बुध्दीची आणि मनाची.

लबाडी ही तोकड्या चादरीसारखी असते.
तोंडावर ओढुन घ्यावी तर
लगेच खाली पाय उघडे पडतात.
सुखापेक्षा दुःखामुळेच दोन ह्र्दये अधिक जवळ येतात:
म्हणुनच समदुःख हे समआनंदापेक्षा अधिक बलशाली असते.

सदगुणांसाठी दुसऱ्याकडे बघा
व दुर्गूणांसाठी स्वतःवर नजर ठेवा.
तडजोड हे आयुष्याचं दुसरं नाव आहे.
वाहतो तो झरा आणि थांबते ते डबकं !
डबक्यावर डास येतात आणि झऱ्यावर राजहंस !

Marathi Suvichar

भित्री माणसे मरण्यापुर्वी अनेकदा मरतात
पण शूर माणसे एकदाच जन्मतात
आणि एकदाच मरतात.
परमेश्वाराची कृपा होते पण,
श्रध्दा आणि सबुरी हे दोन गुण असतील तेव्हाच.

जो गुरुला वंदन करतो;
त्याला आभाळाची उंची लाभते.
माणसाला त्याचे श्रेष्ठत्त्व जातीने नव्हे
तर गुणांनी प्राप्त होते.
गर्वाचं घर नेहमीच खाली असतं.
काम करणे हे जर अटळ आहे तर
ते काम हसत हसत का करू नये?

Marathi Suvichar

This Is A Late Judgment
It Is Like An Unjust Judgment.
Those Who Work By Jumping Into Crisis
Vijayashree Defeats Them.

Violence Is The Weapon Of The Weak,
Non-Violence Is For The Strong.
Body Shaper
Pottery Is An Exercise.

Iron Was Also Gold With The Touch Of Parisa.
The Wise Man Forgets Mistakes,
But There Are No Reasons For That.

But Love Everyone
Only Trust In The Lord.
That There Is No Rope Of Duty
The Kite Of The Mind Keeps Fluttering Everywhere.

Than I Am For Myself
I’m For Someone
This Feeling Is So Great!
Think First; Then Take Action.

Knowledge Is Superior To Money
Because You Have To Save Money;
Knowledge Protects You.

Learn The Technique Of Science

But Don’t Lose The Mantra Of Survival.
Mother In Life And
Never Forget Dad.
Who Does Not Know Himself,
It Is Destroyed.

If You Live Only For Yourself, You Will Die
And Living For Yourself
If You Live For Others, You Live!

The One Who Seeks Justice
Be Fair To Yourself.
Simplicity Has Great Beauty.
Don’t Be Fooled By Failure; Be More Stubborn.
The One Who Leaves The Original And Goes In Search Of Fads Wanders.

Weak-Minded Man
There Can Never Be A Mahatma.

Marathi Suvichar

Marathi Suvichar

Do Not Sit Still;
Forget It And Keep Smiling Forever.
Food Is Purnabrahma;
Don’t Disrespect Him.

Who Has An Eye Of Confidence In His Eye;
He Can Easily Find His Way Out Of Any Darkness.
You Will Hurt Others
Never Do That.

Ice On The Head And Sugar On The Tongue

In Fact, All The Questions Are Answered Automatically.
Some Things You Don’t Love
Have To Do As A Duty.

Gone Are The Moments
Can Never Be Brought Back.
Physical Beauty Is Lost Over Time
But Spiritual Beauty Never Fails.

Do Tomorrow’s Work Today
And Do Today’s Work Now.

Marathi Suvichar Image :- Click Here

Suvichar In Marathi

Total Control Over The Senses Is The Real Victory.
If You Want To Move On In Life
Your Unnecessary Needs
Be Careful Not To Overdo It.

You Wanted It But Didn’t Get It
So Don’t Despair;
Maybe He Won’t Do You Any Good.
Wrong Behavior Breaks People
So Do It With Truth And Honor.

There Is No Such Thing As Mere Coincidence.
Every Event In Life Has Meaning.
The Most Beautiful Refuge Is God.
To Learn Something New
Holidays That Are Full Of Complexity Are Neither Fun Nor Comfortable.

Don’t Waste Your Energy On Anger.

Act Wisely.
Enmity Will Increase With Enmity,
But As Love Will Reduce Hatred
Learn To Love Your Enemy Too.
The Fourth Basic Human Need Is The Book.
If There Is Love, Then There Is Interest.

Who Himself Is A Slave To Someone Else
He Wants To Rule Over Others.
Marathi Suvichar Sangraha
What You Get From The Truth Lasts.

Praise Makes Good People Better,
So Bad People Get Worse.
God Gives What He Gives To Others.
Without The Lord’s Blessing
No Work Is Accomplished.
Spread Your Legs Over The Bed.

Others While Decorating Your Garden
Make Sure The Flowers Do Not Bloom.
Violence Is The Greatest Sin In The World;
So Be It A Man Or An Animal!

A Hand Extended To Help
Added To This Practice
More Useful Than Two Hands.
The Lord Stands In Reality In Dreams And Truth.

Anxiety Absorbs The Body
No One Else Can.
The Intoxication Of Love Makes Man Anxious

So The Purity Of Love Gives Him Peace.
There Is More Joy In Effort Than Achievement.

As The Rose Has Thorns
Thorns Are More Rosy Than Weeping
It Is Better To Laugh Saying That!
Once Decided To Go On The Path Of Duty
You Just Have To Be More Discriminating With The Help You Render Toward Other People.
True Wealth Of Body, Intellect And Mind.

A Lie Is Like A Piece Of Cloth.
If You Pull It In The Mouth
Immediately The Legs Below Are Exposed.
Sadness Brings Two Hearts Closer Than Happiness:
That Is Why Sadness Is More Powerful Than Happiness.

Look To Others For Virtues
And Keep An Eye On Yourself For Vices.
Compromise Is Another Name For Life.
It Is A Spring That Flows And It Stops!
Mosquitoes Come On The Puddle And Swans On The Spring!

Marathi Suvichar

Insiders Often Die Before They Die
But Brave Men Are Born Once
And Die At Once.
The Lord Is Gracious, But
Only When Shraddha And Saburi Are Two Qualities.

Who Worships The Guru;
He Gains The Height Of The Sky.

Man’s Superiority Is Not In Caste
So Points Are Obtained.
The House Of Pride Is Always Down.
If Working Is Inevitable
Why Not Do It With A Smile?

100 Suvichar In Marathi

झाडावर प्रेम करणारा
माणूस सदैव प्रसन्नच असतो.
यशाचे मधुर चांदणे हवे असेल तर
प्रयत्नांची चंद्रमा अखंड तेवत ठेवली पाहिजे.

सत्याला शपथांच्या टेकूची गरज नसते.
माणसाचा सगळ्यात मोठा
सद्गुण म्हणजे त्याची माणुसकी.
सुखापेक्षा दुःखामुळे होणारे ज्ञान
श्रेष्ठ दर्जाचे असते.

अशक्य हा शब्दच आपल्या
शब्दकोशातून काढून टाका.
क्रांती हळूहळू घडते;
एका क्षणात नाही.

झाडासारखे जगा, खूप उंच व्हा
पण जीवन देणाऱ्या मातीला विसरू नका.
बाह्यसौंदर्यापेक्षा अंतर्गत
सौंदर्य जास्त मोलाचं असतं.

इच्छा दांडगी असली की मदत

आपणहून तुमच्याकडे चालत येते.
अज्ञानाची फळे नश्वर असतात.
ती सकाळी जन्माला येतात
आणि सायंकाळी नष्ट होतात.
मनाची श्रीमंती ही कुठल्याही
श्रीमंतीपेक्षा मोठी असते.

Marathi Suvichar

कोणी कितीही चिडवण्याचा प्रयत्न केला
तरी मनावर संयम ठेवणे,
शांत राहणे हेच खरे शौर्याचे लक्षण आहे.
अपयशाची भीती ही सर्वात मोठी भीती होय.

तलवार ही शौर्याची नव्हे;
भीतीची निशाणी आहे.
तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली
यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

जूलूम सहन करणे म्हणजे सोशिकपणा नव्हे,
परमार्थही नव्हे, ती केवळ लाचारी आहे.

माणूस नेहमी प्रगतीशील असला
तरच मोठा होण्यासाठी धडपडतो.
अल्पसंतूष्ट माणूस निष्क्रीय बनतो.
खिडकी म्हणजे आकाश नसतं.

जगण्यात मौज आहेच पण
त्याहून अधिक मौज फुलण्यात आहे.
वाचन, मनन आणि लेखन म्हणजे अध्ययन.

भाकरी आपल्याला जगवते आणि
गुलाबाचं फुल कशासाठी जगायचं हे शिकवते.
कविता म्हणजे भावनांचं चित्र!
जीभ जिंकणारा जग जिंकतो.

Marathi Quotes

गुलाब पाणी देणाऱ्या हातांना
त्याचा सुगंध चिकटल्याशिवाय राहत नाही.
संभ्रमाच्या वेळी नेहमी
आपल्या कर्तव्याला प्राधान्य द्या.

जीवनाला अखेरची रेषा नसते.
ते क्षितिजासारखे रुंदावणारे आहे.
तुम्ही जेवढं इतरांना द्याल तेवढंच,
किंबहुना त्याच्या कित्येक पटीने देव तुम्हाला देईल.

विचार कराण्यासाठी वेळ द्या.
पण एकदा का कृती करण्याची वेळ आली की
विचार करणे थाबंवा
आणि स्वतःला कार्यात झोकून द्या.
ज्याच्यामधे मानवता आहे तोच खरा मानव !

प्रेमाशिवाय सेवा व्यर्थ आहे.
प्रेम नसताना जर कोणी सेवा केली असेल
तर ती सेवा नसते, तो व्यापार असतो.

स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका;
आणि स्वत:चा वापर कुणाला करु देऊ नका.

शक्यतो कुणाचेही उपकार घेऊ नका
आणि जर का घेतले तर
त्या व्यक्तीलाही तशीच मदत करा.
अनुभवासारखा दुसरा गुरू नाही.

पाहिलेल्या पावसाळ्यापेक्षा अनुभवलेले
पावसाळे अधिक महत्त्वाचे असतात.
सुविचार मराठी
अंधारातच प्रकाशाची खरी किंमत कळते.

अपराध्याला पुन्हाःपुन्हा क्षमा करणं
हे अपराध करण्याइतकंच धोक्याचं आहे.
तुलना करावी पण अवहेलना करू नये.
समुद्राचा तळ शोधल्याशिवाय
मोती मिळत नाहीत.
फांदीला फुलांचं ओझं कधीच वाटत नाही.
पराभवानेच माणसाला स्वतःची खरी ओळख पटते.

समाधानी राहण्यातच
आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं सुख आहे.
आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी
क्रोधाचे गुलाम बनू नका.

Marathi Suvichar

मनात आणलं तर या जगात
अश्यक्य असं काहीच नाही.
दुसऱ्याला सावली देण्यासाठी
झाडाला स्वतः उन्हात उभं राहावं लागतं.

चेहरा हा आपल्या
व्यक्तीमत्त्वाचा आरसा असतो.
व्यर्थ गोष्टींची कारणे शोधू नका;
आहे तो परिणाम स्वीकारा.

आवडतं तेच करू नका;
जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.
श्रध्देच्या जोरावर
असाध्य गोष्टी साध्य करता येतात.

क्रोधाच्या एका क्षणी संयम राखला तर
पश्चातापाचे शंभर क्षण वाचतात.
आळसाचा प्रवास इतका सावकाश असतो की
दारिद्र्य त्यास ताबडतोब गाठते.

तुम्ही किती जगलात ह्यापेक्षा
कसं जगलात याला जास्त महत्त्व आहे.
अश्रु येणं हे माणसाला
हृदय असल्याचं द्योतक आहे.

जीवन हा हास्य आणि
अश्रू यांचा सुरेख संगम आहे.
जे तलवार चालवतील ते
तलवारीनेच मरतील.

विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा.
मरण हे अपरिहार्य आहे
त्याला भिऊ नका.

विचार परीपक्व झाले की शब्दांचे
रूप देऊन कागदावर उतरवता येतात.
नाव ठेवणे सोपे आहे,
परंतु नाव कमावणे खूप अवघड.

Marathi Quotes

राजाला फक्त राज्य मानते,
तर बुध्दीवंताला संपूर्ण विश्व.
निंदकाचे घर असावे शेजारी.
आयुष्यात प्रेम करा ;
पण प्रेमाचं प्रदर्शन करू नका.

आयुष्यात कुठलीच नाती
ठरवून जोडता येत नाही.
लोकांचे तुमच्याबद्दल काय मत आहे
यापेक्षा तुमचे स्वतःबद्दल
काय मत आहे हे महत्त्वाचे.
प्रायश्चित्तासारखी दूसरी शिक्षा नाही.

Marathi Suvichar

कुरूप मनापेक्षा कुरूप चेहरा चांगला.
मनुष्याचे मोठेपण हे त्याच्या वयावर नव्हे,
तर कर्तृत्त्वावर अवलंबून असते.

कीर्ती ही सावलीप्रमाणे
सदगुणांबरोबर वावरत असते.
सगळेच निर्णय मनाने घेऊ नका;
काही निर्णय बुध्दीलाही घेऊ द्या.

काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर सुर्य उगवतोचं.

100 Suvichar In Marathi

Lover Of Trees
Man Is Always Happy.
If You Want The Sweet Moon Of Success
The Moon Of Effort Must Be Kept Intact.

Truth Does Not Need The Support Of Oaths.
Man’s Greatest
Virtue Is His Humanity.
Knowledge Caused By Sorrow Rather Than Happiness
Is Of The Highest Quality.

The Word Impossible Is Yours
Remove From Dictionary.
Revolution Happens Slowly;
Not In An Instant.

Live Like A Tree, Be Very Tall
But Don’t Forget The Life-Giving Soil.
Internal Than External Beauty
Beauty Is More Valuable.

Help If The Desire Is Strong
Can Walk From You To You.
The Fruits Of Ignorance Are Mortal.
They Are Born In The Morning
And Disappear In The Evening.
The Richness Of The Mind Is Anything
Is Greater Than Wealth.

Marathi Suvichar

Marathi Suvichar

No Matter How Much Someone Tried To Tease
However, Keeping Patience In Mind,
Staying Calm Is A Sign Of True Courage.
Fear Of Failure Is The Greatest Fear.

The Sword Is Not A Sword;
It Is A Sign Of Fear.
How Many People Have You Added To Your Life?
It Shows Your Wealth.

Tolerating Oppression Is Not Tolerance,
Not Even Parmarth, She Is Just Helpless.

Man Has Always Been Progressive
Only Then Does He Struggle To Grow.
The Dissatisfied Man Becomes Inactive.
The Window Is Not The Sky.

It’s Fun To Live
More Fun Than That Is In Bloom.
Reading, Meditation And Writing Are Studies.

Bread Keeps Us Alive And
The Rose Flower Teaches Why To Live.
Poetry Is A Picture Of Emotions!
The Tongue Conquers The World.

Marathi Quotes

Rose Watering Hands
Its Aroma Does Not Last Long.
Always In Times Of Confusion
Prioritize Your Duties.

There Is No End To Life.
It Is As Wide As The Horizon.
As Much As You Give To Others,
In Fact, God Will Give You Many Times Over.

Give It Time To Think.
But Once That Was The Time To Act
Stop Thinking
And Immerse Yourself In The Work.
The One Who Has Humanity In Him Is The Real Human Being!

Service Without Love Is Useless.
If Someone Has Served Without Love
So It’s Not A Service, It’s A Trade.

Never Use Another For Your Own Benefit;
And Don’t Let Anyone Use You.

Don’t Take Advantage Of Anyone
And If So, Why
Help That Person In The Same Way.
There Is No Other Guru Like Experience.

Experienced More Than The Rainy Season Seen
Rainfall Is More Important.
Suvichar Marathi
Only In The Dark Can One Know The True Value Of Light.

Forgive The Offender Again And Again
This Is Just As Dangerous As Committing A Crime.
Compare But Do Not Disregard.
Without Finding The Bottom Of The Sea
Pearls Are Not Available.
The Branch Never Feels The Weight Of Flowers.
Defeat Is The Only Way To Find One’s True Identity.

Just To Be Satisfied
The Greatest Happiness In Life.
At Any Moment In Life
Don’t Be A Slave To Anger.

Marathi Suvichar

In This World
Nothing Is Impossible.
To Give Shade To Another
The Tree Itself Has To Stand In The Sun.

The Face Is Yours
There Is A Mirror Of Personality.
Don’t Look For Reasons For Vain Things;
Accept The Result.

Don’t Do What You Love;
Build Interest In What You Have To Do.
On The Strength Of Faith
Impossible Things Can Be Achieved.

If You Maintain Restraint In A Moment Of Anger

Hundreds Of Moments Of Repentance Are Saved.
The Journey Of Laziness Is So Slow That
Poverty Reaches It Immediately.

Than How Long You Lived
How You Live Is Of Paramount Importance.
Tears Come To Man
It Means To Have A Heart.

Life Is Humor And
There Is A Beautiful Confluence Of Tears.
Those Who Wield Swords
They Will Die By The Sword.

Be Ethical Rather Than Thoughtful.
Death Is Inevitable
Don’t Be Afraid Of Him.

Thoughts Mature Words
Can Be Transcribed On Paper.
It’s Easy To Name,
But It Is Very Difficult To Earn A Name.

Marathi Quotes

The King Is Considered Only A Kingdom,
So The Whole World To The Wise.
The House Of The Slanderer Should Be Next Door.
Love Life;
But Do Not Show Love.

No Grandchildren In Life

Cannot Be Added By Default.
What Do People Think Of You?
More About Yourself Than That
What Matters Is The Opinion.
There Is No Other Punishment Like Penance.

Marathi Suvichar

Better A Poor Horse Than No Horse At All.
Man’s Greatness Is Not In His Age,
So It Depends On The Performance.

Fame Is Like A Shadow
Deals With Virtues.
Don’t Make All Decisions By Heart;
Let The Intellect Make Some Decisions.
The Sun Rises After A Dark Night.

Whatsapp Suvichar Marathi

हात उगारण्यासाठी नसतात;
उभारण्यासाठी असतात.
तुमचे सौख्य तुमच्या
विचारांवर अवलंबून असते.

लखलखते तारे पाहण्यासाठी
आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.
ज्याच्या जवळ सुंदर विचार असतात
तो कधीही एकटा नसतो.

चांगली कविता माणसाला संवेदनाक्षम बनवते.

तुमची उक्ती आणि कृती यात भेद ठेवू नका.
लोखंडाने सोन्याचे कितीही तुकडे केले
तरी सोन्याची किंमत कमी होत नाही.

दुःखाची चव घेण्यापेक्षा ते
पचवण्यात अधिक गोडी आहे.
सूड घेण्यापेक्षा क्षमा करणे अधिक चागंले.
चांगला माणूस घडवणे
हेच शिक्षणाचे खरे ध्येय आहे.

प्रत्येक काळ्या ढगाला
रूपेरी किनार असते.
नियम अगदी थोडा असावा
पण तो प्राणापलिकडे जपावा.
सदगुणांवर हल्ला केला
तरी त्याला इजा होत नाहीत.

Marathi Suvichar

Marathi Suvichar

आयुष्यात सर्वात जास्त
विश्वास परमेश्वरावर ठेवा.
उलटा केलेला पिरॅमिड
कधीच उभा राहू शकत नाही.

माझे ते खरे म्हणण्यापेक्षा
खरे तेच माझे म्हणा.
जीवनातील काही पराभव हे
विजयाहूनही अधिक श्रेष्ठ असतात.

सर्वात मोठे पाप म्हणजे

अन्यायाशी तडजोड.
पोहरा झुकल्याशिवाय
विहिरीतलं पाणी पोहऱ्यात जात नाही.

अत्तर सुगंधी व्हायला
फुले सुगंधी असावी लागतात.
मित्राच्या मृत्यूपेक्षा मैत्रीचा मृत्यू
अधिक दुःखदायक असतो.

माणंसाकरिता धर्म आहे,
धर्माकरिता माणसे नाहीत हे लक्षात घ्या.
रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय – मौन !
अती अशा हे दुःखाचं मूळ कारण आहे.
अंथरूण बघून पाय पसरा.

जीवन जगण्याची कला
ही सर्व कलांमधे श्रेष्ठ आहे.

Marathi Suvichar

माणसाने माणुसकी सोडली
की त्याचे रूपांतर पशूत होते.
कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत;
ते मिळवावे लागतात.
कडू घोट प्रेमळ माणसाच्या
हातून घेतला तर तो गोड लागतो.

तुम्हाला ज्या विषयाची माहिती आहे
त्याविषयी कमी बोला,
आणि ज्या विषयाची माहिती नाही

त्या विषयी मौन पाळा.

ज्याची मस्करी करणारं कुणी नसतं;
त्याच्यावर प्रेम करणारंही कुणी नसतं.
ज्याला काय लिहावं यापेक्षा
काय लिहू नये हे कळतं तोच खरा लेखक !
मरण जवळ आलं म्हणून
जगायचं कुणी थांबतं का !
अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा.

बुडणाऱ्यांना किनाऱ्यावरुन सूचना देतात
ते सामान्य आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून
त्यांना वाचवतात ते असामान्य !
संकटं तुमच्यातली शक्ती,
जिद्द पाहण्यासाठीच येत आसताच.

सौंदर्य हे वस्तूत नसते;
पाहणाऱ्याच्या दृष्टीत असते.
अपमानाच्या पायऱ्यावरुनच
ध्येयाचा डोंगर चढायचा असतो.

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत;
काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात.
आत्महत्या म्हणजे सर्वात मोठे पाप !

आरामात जीवन जगायचे असेल तर ऐकून घ्या,
पाहून घ्या. व्यर्थ बडबड करु नका.
आपत्ती म्हणजे आपला सर्वात मोठा गुरु.
ज्याला खरोखरच लक्ष्य गाठायचे आहे
त्याने प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवे.

जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा
आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा.
एकदा तुटलेलं पान झाडाला
परत कधीच जोडता येत नाही.

कामात आनंद निर्माण केला की
त्याचं ओझं वाटत नाही.
आपले सत्यस्वरुप सिध्द करण्यास सोन्याला
अग्नीत शिरुन दिव्य करावे लागते
व हिऱ्याला घणाचे घाव सोसावे लागते.

आचाराच्या उंचीवरच
विचारांची भव्यता अवलंबून असते.
आशा ही उत्साहाची जननी आहे.

अपयश म्हणजे संकट नव्हे;
आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे
ते मार्गस्थ दगड आहेत.
आयुष्यात खरं प्रेम,
खरी माया फार दूर्मिळ असते.

ज्या चांगल्या बाबी आपण निर्माण केल्या नाहीत
त्या नष्ट करण्याचा आधिकार आपल्याला नाही.
आईच्या डोळ्यातील रागाच्या पाठीमागे
वात्सल्याचे सागर उचंबळत असतात.

Marathi Suvichar

कुणीही चोरू शकत नाही

अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा.
आळसात आरंभी सुख वाटते,
पण त्याचा शेवट दु:खात होतो.

देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे
घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे हात घ्यावे !
आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी आपल्याला जमतील असं नाही.

मूर्खांना विवेक सागंणे हाही मूर्खपणाच !
आशा हीच जीवनाची
सर्वात मोठी शक्ती असते !

अखंड यशाने आपल्या जीवनाची
केवळ एकच बाजू कळते.
दुसरी बाजू कळण्यासाठी
अपयशाची जरुरी असते.

अंधारच नसता तर चमकणाऱ्या
ताऱ्यांना काही किंमतच उरली नसती.
ज्या गोष्टींशी आपला काहीही संबंध नाही
त्यात नाक खुपसले की तोटाच होतो.

जे झालं त्याचा विचार करू नका;
जे होणार आहे त्याचा विचार करा.
आपण ज्या ध्येयासाठी झगडा देत आहोत
त्याबद्दल स्पष्ठ आकलन नेहमीच आवश्यक आहे.

आपण चंदन असल्याची घोषणा
चंदनाला कधीच करावी लागत नाही.
त्याचा गंध वाऱ्याबरोबर आपोआप पसरत जातो.

असत्य हे अपंग प्राण्याप्रमाणे असते,
दुसऱ्याच्या आधाराशिवाय
ते कधीच उभे राहू शकत नाही.

आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा
ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.
जे आपले आहेत त्यांच्यावर कुणीही प्रेम करतं;

Whatsapp Suvichar Marathi

Hands Are Not For Raising;
Are For Erection.
Your Health Is Yours
Depends On The Thoughts.

To See The Twinkling Stars
We Have To Stay In The Dark.
Who Has Beautiful Thoughts
He Is Never Alone.

Marathi Suvichar

Good Poetry Makes A Man Sensitive.
Don’t Discriminate Between What You Say And What You Do.
The Iron Made Many Pieces Of Gold
However, The Price Of Gold Does Not Go Down.

Rather Than Tasting The Sorrow
There Is More Sweetness In Digestion.
Forgiveness Is Better Than Revenge.
To Make A Good Man
That Is The True Goal Of Education.

Every Black Cloud
Has A Silver Edge.
The Rules Should Be Very Simple
But It Must Be Guarded Beyond Life.
Attacked The Virtues
However, He Is Not Injured.

Marathi Suvichar

The Most In Life
Trust In The Lord.
Inverted Pyramid
Can Never Stand

Rather Than Telling The Truth
Tell Me The Truth.
Here Are Some Of The Ones I Found To Be Interesting:
Are Superior To Victory.

The Greatest Sin Is
Compromise With Injustice.
Without Bending Over
The Water From The Well Does Not Flow Into The Pond.

The Perfume Is Fragrant
The Flowers Need To Be Fragrant.
The Death Of A Friend Rather Than The Death Of A Friend
Is More Painful.

Religion Is For Man,
Note That There Are No People For Religion.
The Only Way To Overcome Anger – Silence!

This Is The Root Cause Of Such Misery.
Spread Your Legs Over The Bed.

The Art Of Living
It Is The Best Of All Arts.

Marathi Suvichar

Man Left Humanity
That His Transformation Was Animal.
Sometimes Rights Are Not Sought;
They Have To Get It.
Bitterness Of A Loving Man
It Tastes Sweet When Taken By Hand.

The Subject You Know
Talk Less About It
And Subjects Not Known
Keep Quiet About That.

Who Has No One To Make Fun Of;
There Is No One Who Loves Him.
Than What To Write
The Only Real Writer Who Knows What Not To Write!
As Death Approached
Does Anyone Stop To Live!
The Wise Man Emptied His Ox.

The Drowning Is Instructed From The Shore
They Are Normal And Endangering Their Own Lives
Unusual To Save Them!
Crisis Is Your Strength,

Just Coming To See Jidd.

Beauty Is Not An Object;
Is In The Eye Of The Beholder.
From The Steps Of Humiliation
The Goal Is To Climb The Mountain.

Not All Questions Are Resolved;
Some Leave Automatically.
Suicide Is The Biggest Sin!

If You Want To Live Comfortably, Listen,
Take A Look. Don’t Talk Nonsense.
Disaster Is Our Greatest Guru.
Who Really Wants To Reach The Goal
He Should Pay Attention To Everything.

Than To Be Honest With The World
Be Honest With Yourself First.
Once A Broken Leaf Is Planted
Can Never Be Added Back.

That Created Happiness In Work
It Doesn’t Feel Heavy.
Gold To Prove Your Truth
You Have To Be Divine In The Fire
And The Diamond Has To Bear The Brunt Of The Wound.

At The Height Of Conduct
The Grandeur Of The Thought Depends.
Hope Is The Mother Of Enthusiasm.

Failure Is Not A Crisis;
Getting You On The Right Track
They Are The Stones Of The Road.
True Love In Life
True Love Is Very Rare.

The Good Things That You Did Not Create
You Have No Right To Destroy It.
Behind The Anger In The Mother’s Eyes
The Oceans Of Love Are Rising.

Sad Marathi Suvichar :- Click Here

Marathi Suvichar

No One Can Steal
Try To Earn Such Wealth.
In The Beginning Laziness Feels Happiness,
But The End Is Sad.

The Giver Should Give, The Receiver Should Take
One Day, Take The Hand Of The Giver!
Life Does Not Have To Be This Way.

It Is Foolish To Tell Conscience To Fools!
Hope Is Life
Is The Greatest Power!

Uninterrupted Success Of Your Life
Only One Side Knows.
To Know The Other Side
Failure Is Necessary.

If Not Darkness, Then Shining

The Stars Would Have No Value Left.
Things We Have Nothing To Do With
If The Nose Gets Stuck In It, There Is A Loss.

Don’t Think About What Happened;
Think About What Is Going To Happen.
The Goal We Are Fighting For
A Clear Understanding Of That Is Always Necessary.

Declare You To Be Sandalwood
Sandalwood Never Has To.
Its Smell Spreads Automatically With The Wind.

Untruth Is Like A Crippled Animal,
Without The Support Of Another
It Can Never Stand.

Than To Love What You Love
Love Those You Love.
No One Loves Those Who Are Ours;
Marathi Suvichar

असत्याचा विजय झाला तरी तो क्षणभंगूर असतो.
इतिहास घोकण्यापेक्षा
इतिहास निर्माण करणे महत्त्वाचे.
उद्योगी माणूस कधीच निर्धन नसतो.

लक्षात ठेवा-आयुष्यात
कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते.
कोणतीच वेळ शुभ किंवा अशुभ नसते.
माणूस आपल्या पराक्रमाने

एखाद्या वेळेला महत्त्व आणून देतो.

कधी कधी आपण ज्यांच्यावर खूप प्रेम करतो
तीच माणसं आपल्यापासून फार दूर जातात.
जे आपले नाही त्याच्यावर कधीच हक्क सांगू नका.
कोणी कितीही चिडवण्याचा प्रयत्न केला
तरी संयम राखणे हेच शौर्याचे लक्षण आहे.

कोणत्याही गोष्टीची उणीव भासल्याखेरीज
तिची खरी किंमत कळत नाही.

Marathi Suvichar

कोमलता हा हृदयाचा धर्म आणि सबलता हा देहाचा धर्म.
देहाला वज्रापेक्षाही अधिक मजबूत बनवा
आणि हृदयाला फुलापेक्षाही अधिक कोमल बनवा.

पुढचा आपल्याशी चांगला वागेल
या अपेक्षेने त्याच्याशी चांगलं वागू नका.
आयुष्यात भेटणारी सगळीच माणसे सारखी नसतात.

गुणांचं कौतुक उशीरा होतं; पण होतं !
कुठल्याही कामाला अंतःकरणाचा उमाळा लागतो.
खरा आनंद हा दुसऱ्यांना देण्यात असतो;
घेण्यात किंवा मागण्यात नसतो.
खर्च करुन आवक शोधण्यापेक्षा
आवक पाहून खर्च करावा.

घडून गेलेल्या गोष्टींकडे ढुंकूनही न पाहता
पुढे घडणाऱ्या गोष्टींकडे पाहत रहा.

गवताच्या पात्यावरुन
वाऱ्याची दिशा ओळखायला शिका.

घोंगड्याने काम भागत असेल
तर रेशमी वस्त्राचा हट्ट धरु नये.
घटनांना विचारांचे स्वरुप देणे
हे वाङमयाचे कार्य आहे.
स्वतःचा अवगुण शोधणं हीच गुणांची पूर्तता !

ज्यादिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही
तो दिवस फुकट गेला असं समजा.
छोटे लोक नसते तर मोठ्या
लोकांचे अस्तित्व शून्य असते.

जो स्वतःवर प्रेम करू शकत नाही
तो जगावर काय प्रेम करणार !
सृजनातला आनंद कल्पनेच्या पलीकडचा असतो.
श्रध्दा असली की सृष्टीतल्या प्रत्येक गोष्टीत देव दिसतो.

आनंदी मन, सुदृढ शरीर आणि अध्यात्मिक श्रध्दा
ह्या तिनही गोष्टी लाभणं म्हणजे अमृत मिळणं.
चारित्र्याचा विकास सुसंगतीत होतो
आणि बुध्दीचा विकास एकांतात होतो.

चारित्र्यात सूर्याची तेजस्विता
अन अंत:करणात चंद्राची शीतलता हवी.
जे अंत:करणातून येते
तेच अंत:करणाला जाऊन भिडते.
एकांतात मिळणाऱ्या क्षणांचं आपण काय करतो
यावर आयुष्याकडे पाहाण्याचा

आपला दृष्टीकोन व्यक़्त होतो.

ज्यांना जास्त गोष्टींची हाव असते
त्यांना प्रत्येक गोष्टीची कमतरता असते.
जो स्वत: दु:खातून गेला नाही
त्याला दुसऱ्याचे दु:ख कसे कळणार ?

जीवनाचा अर्थ विचारायचा असेल तर
तो आकाशाला आणि समुद्राला विचारा.
ज्योतीचं महत्त्व आणि पावित्र्य हे
अंधारात चाचपडणाऱ्यांनाच कळंत.

जीवनातला अंध:कार नाहीसा
करणारी ज्योत म्हणजे हास्य !
आपला जन्म होतो तेव्हा आपण रडत असतो
आणि लोक हसत असतात.
मरताना आपण असं मरावं की
आपण हसत असू आणि लोक रडत असतील !

स्वतःची चूक स्वतःला कळली की बरेच अनर्थ टळतात.
अश्रुंनीच हृदये कळतात आणि जुळतात.
जगातील बहुतेक सज्जनांच्या वाट्याला दु:ख का येतं ?
कारण दुर्दैवाला जवळ करण्याइतकी शक्ती,
क्षमता त्यांच्याजवळ असते म्हणून !

Marathi Suvichar

हक्क आणि कर्तव्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत.
आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा
जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.

ढीगभर आश्वासनांपेक्षा
टीचभर मदत केव्हाही चांगली.

बदलण्याची संधी नेहमी असते
पण बदलण्यासाठी तूम्ही वेळ काढला का ?
कलेशिवाय जीवन म्हणजे
सुगंधाशिवाय फूल आणि प्राणाशिवाय शरीर !

टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय
दगडाला देवपण येत नाही.
यश न मिळणे याचा
अर्थ अपयशी होणे असा नाही.

ज्याच्या गरजा कमी,
त्याला सुख आणि स्वास्थ्य अधिक !
झऱ्याचे रुपांतर नदीत होते
आणि नद्या समुद्राकडे वाहत जातात.
वाईट सवयींचेही असेच होते.

आयुष्यात खूपदा बुध्दी जिंकते;
ह्रदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते
आणि हृदय हरूनदेखील जिंकलेलं असतं.
खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे.
आपण कानांनी ऐकतो ते खोटं
आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं.

मराठी सुविचार स्टेटस
तुम्ही आपल्या कर्माचा पडदा
काचेसारखा स्वच्छ कराल
तर त्यातून तुम्हाला परमेश्वर दिसेल.

थोर काय अगर सामान्य काय !
प्रत्येकाला प्रत्येकाची गरज ही असतेच.

दुर्बल व्यक्ती एखादे उच्च ध्येय समोर ठेवून
समाजात वावरु लागते तेव्हा धाडस व साहस
हे गुण तिच्यात आपोआप येतात.
दु:ख विभागल्याने कमी होते
आणि सुख विभागल्याने वाढते.

प्रत्येक बाबतीत दुसऱ्याच अनुकरण करु नका;
स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करा.
आयुष्यातला खरा आंनद
भावनेच्या ओलाव्यात असतो.
दुसऱ्याचे ओझे उतरवण्यासाठी जेव्हा तुम्ही पुढे होता,
तेव्हा तुमचे ओझे पूर्वीपेक्षा हलके होते हे लक्षात ठेवा.

शिक्षणाला जीवनाचे उद्दीष्ट
बनवण्यापेक्षा जगण्याचे साधन बनवा.
ध्येयाचा ध्यास लागला;
म्हणजे कामाचा त्रास वाटत नाही.

तन्मयता नसेल तर; विद्वत्ता व्यर्थ आहे.
नशीब रुसलं तर किती रुसेल
आणि हसलं तर किती हसेल याचा नेम नाही.
शिक्षण हे साधन आहे; साध्य नव्हे.

Marathi Suvichar

Falsehood Is Victorious, But It Is Fleeting.
Rather Than Swallowing History

Making History Is Important.
An Enterprising Man Is Never Poor.

Remember-In Life
Nothing Is Ours Forever.
No Time Is Good Or Bad.
Man By Your Might
Brings Importance To A Time.

Sometimes The Ones We Love The Most
The Same People Go Far Away From Us.
Never Claim What Is Not Yours.
No Matter How Much Someone Tried To Tease
However, Maintaining Patience Is A Sign Of Bravery.

Except For The Lack Of Anything
I Don’t Know Its True Value.

Marathi Suvichar

Marathi Suvichar

Tenderness Is The Religion Of The Heart And Strength Is The Religion Of The Body.
Make The Body Stronger Than Vajra
And Make The Heart Softer Than A Flower.

The Next One Will Treat You Well
Don’t Treat Him Well With This Expectation.
Not All People You Meet In Life Are The Same.

The Appreciation Of The Marks Was Late; But It Happens!
Any Work Takes Heart.
True Happiness Is Given To Others;
Not Taken Or Demanded.

Than Finding Income By Spending
Look At The Income And Spend.

Without Even Looking At The Things That Have Happened
Stay Tuned For More.
From The Leaves Of The Grass
Learn To Recognize The Direction Of The Wind.

The Blanket Will Be Part Of The Work
Don’t Wear Silk.
Giving Events A Form Of Thought
This Is The Work Of Literature.
Finding One’s Own Faults Is The Fulfillment Of Virtues!

The Day We Didn’t Make Any Progress
Imagine For A Second You Were Transposed Into The Karmic Driven World Of Earl.
Big People If Not Small People
People’s Existence Is Zero.

Who Cannot Love Himself
What A World He Would Love!
Happiness In Creation Is Beyond Imagination.
Belief Is That God Appears In Everything In Creation.

Happy Mind, Healthy Body And Spiritual Faith
To Get All These Three Things Is To Get Nectar.
Character Development Is Consistent
And Intelligence Develops In Solitude.

The Radiance Of The Sun In Character
The Heart Needs The Coolness Of The Moon.
Which Comes From The Heart

That Is What Strikes The Heart.
What Do We Do With The Moments We Get In Solitude?
Looking At Life On It
Your Point Of View Is Expressed.

Who Crave More
They Lack Everything.
Who Himself Did Not Go Through Grief
How Will He Know The Sorrow Of Another?

If You Want To Ask The Meaning Of Life
Ask The Sky And The Sea.
The Importance And Sanctity Of Light
Only Those Who Stumble In The Dark Know.

The Darkness Of Life Is Gone
The Flame That Makes Is Laughter!
We Cry When We Are Born
And People Are Laughing.
That Is How We Should Die
You Will Be Laughing And People Will Be Crying!

Knowing One’s Own Mistakes, One Avoids Many Misfortunes.
Tears Make Hearts Understand And Match.
Why Do So Many Gentlemen In The World Suffer?
Because The Power To Bring Misfortune Closer,
As They Have The Ability!

Marathi Suvichar

Rights And Duties Are Two Sides Of The Same Coin.
Get Something Like This In Life

Which No One Can Steal From You.
More Than A Bunch Of Promises
Teaching Help Is Always Good.

There Is Always An Opportunity To Change
But Did You Take The Time To Change?
Life Without Art Is
Flowers Without Fragrance And Body Without Life!

Without Suffering A Tank Wound
The Stone Does Not Have Divinity.
Of Failure
It Does Not Mean Failure.

Whose Needs Are Less,
More Happiness And Health To Him!
The Spring Was Transformed Into A River
And Rivers Flow To The Sea.
The Same Is True Of Bad Habits.

Wisdom Wins Many Times In Life;
The Heart Loses But The Intellect Loses Even After Winning
And Even The Heart Would Have Won.
Truth And Falsehood Are Only Four Fingers Apart.
What We Hear With Our Ears Is False
And What The Eye Sees Is True.

Marathi Suvichar Status
You Are The Veil Of Your Karma
Clean Like Glass
Then You Will See The Lord.
Thor What If Normal!

Everyone Needs Everyone.

Weak Person With A Lofty Goal In Mind
Courage And Adventure When Society Begins To Flourish
These Qualities Come To Her Automatically.
Dividing Grief Reduces
And Happiness Increases With Division.

Do Not Imitate One Another In Every Case;
Create Your Own Unique Identity.
The True Joy Of Life
Is In The Moisture Of Emotion.
When You Were Ahead, To Carry The Burden Of Another,
So Remember That Your Burdens Are Lighter Than Before.

Education Is The Purpose Of Life
Make It A Means To An End Rather Than A Means To An End.
The Goal Was Focused;
I Mean, It Doesn’t Feel Like Work.

If There Is No Attachment; Scholarship Is Useless.
How Lucky You Are
And If You Smile, It Doesn’t Matter How Much You Laugh.
Education Is A Tool; Not Achievable.

आयुष्यात काय गमावलंत ह्यापेक्षा
काय कमावलंत ह्याचा विचार करा.
नियमितपणा हा दुसऱ्याच्या
वेळेला किंमत देण्यातून जन्माला येतो.

प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री असते.
स्वतः जगा आणि दुसऱ्यालाही जगू द्या.

तूच आहेस तूझ्या जीवनाचा शिल्पकार !
काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर उद्याची लख्ख पहाट असतेच.

Marathi Suvichar

पुराचा लोट अडविण्यात अर्थ नसतो,
तो आपोआप जिरू द्यावा लागतो.
फुलांच्या पाकळ्या तोडणाऱ्याला
फुलांचे सौंदर्य कधीच आस्वादता येत नाही.

काही बदलायचं असेल तर
सर्वात आधी स्वत:ला बदला.
काळजाची प्रत्येक जखम भरून येते कारण
काळ दुःखावर मायेची फुंकर घालत असतो.

नाही म्हणायचे असते तेव्हा
नाही म्हणण्याची हिम्मत ठेवा.
एक साधा विचारसुध्दा तुमचं आयुष्य उजळवू शकतो
म्हणून नेहमी नवे विचार मिळवत रहा.

हे देवा, मला खूप खूप आव्हानं दे
व ती पेलण्यासाठी प्रचंड शक्ती दे!
मोठ्या लोकांचा मत्सर करु नका;
कारण त्यामुळे तुमचा क्षुद्रपणा प्रकट होतो.

यश हे प्रयत्नांना चिकटलेले असते.
रडण्याने भविष्य बदलत नसते.
लहानांना मोठं करण्यासाठी
मोठ्यांना लहान व्हावं लागतं.

या जन्मावर, या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे.
तुम्हाला मोठेपणी कोणं व्हायचंय
ते आजच ठरवा आत्ताच !
विचार कुठुनही घ्यावेत
पण घेताना ते पारखून घ्यावेत.

विचार न करता शिकणे हे निरुपयोगी असते
तर न शिकता विचार करणे हे धोकादायक असते.
शुन्यातून विश्व निर्माण करण्याची जिद्द
ज्याच्या अंगी असते,
तोच खरा कर्तृत्ववान होय.

केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहीजे.
दुसऱ्यांच्या गुणाचं कौतुक
करायलाही मन मोठं लागतं.
संघर्षाशिवाय कधीच,
काहीच नवे निर्माण झाले नाही.

संसारातल्या तारा मोठ्या नाजूक असतात.
तालाची एक मात्रा चुकली तरी
त्या नाराज होतात, सूर बेसूर होतात.
म्हणूनच संसाराचं गाणं गाताना फार जपावं लागतं
स्वत:लाही आणि इतरांनाही !

माणूस म्हणजे गुण व दोष यांचे मिश्रण आहे.
प्रत्येक क्षण अपल्याला
काही ना काही शिकवत असतो.
जन्मभर संपत्तीच्या मागे लागलेला माणूस
संसारातलं सुख, शांती हरवून बसतो.

व्यायामामुळे बुध्दी आणि मन
दोहोंचे सामर्थ्य प्रभावी होते.
काट्याविना गुलाबाचा कोमलपणा व्यर्थ असतो.
सोप्यातले सोपे कामही
अविचाराने केल्यास अधिक अवघड बनते.
समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे
अधिक भयानक असतात.
ती निर्माण होऊ देऊ नका.

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका;
वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा.
शक्तीचा उपयोग नेहमी शहाणपणाने करा.
क्रोधाच्या मार्गाने ती वाया घालवू नका.

जग भित्र्याला घाबरवते
आणि घाबरवणाऱ्याला घाबरते.
दुःख हे बैलालासुध्दा
कोकिळेसारखं गायला लावतं.
स्वत:च स्वत:चे न्यायाधीश बनू नका.

Marathi Suvichar

संसारात एकमेकांच्या सुखापेक्षा
दु:ख वाटून घेण्यात फार मोठा आनंद असतो.
हातावरील रेषेत दडलेले भविष्य बघू नका;
त्याच हाताने कष्ठ करा व स्वत:चे भविष्य घडवा.

हसण्याचं मोल काय आहे
हे रडल्यावरच कळतं.
शिकणाऱ्याला शिकवावं लागत नाही;

तो स्वतःहून शिकतो.

जग हे कायद्याच्या भीतीने चालत नाही
ते सद्विचाराने चालते.
आज्ञा करण्यापूर्वी आज्ञा पाळायला शिका.
श्रद्धेच्या जोरावर
असाध्य गोष्टीही साध्य करता येतात

क्षमा हीच एकमेव गोष्ट या जगात आहे;
जी पापाचं रुपांतर पुण्यामध्ये करु शकेल.
परिस्थितिला शरण न जाता
परिस्थितीवर मात करा.
ऐकावे जनाचे करावे मनाचे.
प्रवासावरुन केव्हा परतावे हे
ज्याला कळते तोच उत्तम प्रवासी.

एका वेळी एकच काम
आणि तेही एकाग्रतेने करा.
मराठी सुविचार आणि त्याचा अर्थ
केवळ ज्ञान असून उपयोग नाही,
ते कसं आणि केव्हा वापरायचं याचंही ज्ञान हवं.

बाह्यशत्रूपेक्षा बऱ्याच वेळी
अंतःशत्रूचीच अधीक भीती असते.
चिंता ही कुठल्याच दुःखावरचा
उपाय होऊ शकत नाही.

आळसाला तुम्ही आजचा दिवस बहाल केलात
की तुमचा उद्याचा दिवस
त्याने चोरलाच म्हणून समजा.

दुसऱ्यांचे अश्रू थांबवावे, त्यांना हसवावे
या आनंदासारखा दुसरा आनंद नाही.

काळ हे दु:खावरील सर्वात मोठे औषध आहे.
अश्रुंनी भरलेले डोळेही काळ पुसून टाकतो.
तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं
राज्य तलवार असेतोवरच टिकतं.

जो वेळ वाया घालवतो
त्याच्याजवळ गमवायलाही काही उरत नाही.
दुःखातील दुःखिताला सुख म्हणजे
त्याच्या दुःखातला सहभाग होय.

जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा;
स्वत: झीजा आणि इतरांना गंध द्या.
असामान्य माणसाची तीन लक्षणे असतात.
तो चुकीचे काम करत नसल्याने त्याला चिंता नसते,
त्याच्याकडे ठाम विचार असल्याने
त्याच्या मनात गोंधळ नसतो आणि
तो शूर असल्याने त्याला कशाचीही पर्वा, भीती नसते.

वेळप्रसंगी हळवेपणा बाजुला ठेवून
वास्तवाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.
स्वत:चे ध्येय हेच स्वत:चे जीवनकार्य समजा.
प्रत्येक क्षणी त्या ध्येयाचे चिंतन करा.

दुबळी माणसे रडगाणी सांगण्यासाठीच
जन्माला आलेली असतात.
तुमची प्रतिष्ठा जेवढी मोठी
तेवढीच तुमची बदनामी जास्त.

More Than What You Lost In Life
Think About What You Earned.
Regularity Is Another’s
Time Is Born Of Price.

Behind Every Successful Man Is A Woman.
Live For Yourself And Let Others Live.
You Are The Sculptor Of Your Life!
After A Dark Night, Tomorrow Is The Dawn.

Marathi Suvichar

There Is No Point In Stopping The Flood,
It Has To Be Given Automatically.
To The Petal-Breaker
The Beauty Of Flowers Can Never Be Tasted.

If Anything Needs To Change
Change Yourself First.
Because Every Wound Of Sorrow Is Healed
Time Is A Blow To Love.

When To Say No
Dare Say No
Even A Simple Thought Can Brighten Your Life
So Always Keep Coming Up With New Ideas.

Oh God, Give Me So Many Challenges
And Give Her Tremendous Strength To Cultivate!
Don’t Be Jealous Of Big People;
Because It Shows Your Meanness.

Success Is Tied To Effort.
Crying Does Not Change The Future.
To Make The Little Ones Big
Adults Have To Be Small.

This Birth, This Life Should Be Loved Forever.
Who Do You Want To Be?
Decide Today!
Thoughts Should Be Taken From Anywhere
But They Should Be Tested While Taking.

Learning Without Thinking Is Useless
So It Is Dangerous To Think Without Learning.
Persistence In Creating The World From Scratch
Who Has,
He Is The True Doer.

It Must Be Done Before It Is Done.
Appreciate The Merits Of Others
It Takes A Lot Of Heart To Do.
Never Without Conflict,
Nothing New Was Created.

The Stars In The Universe Are Very Delicate.
Even If You Miss A Dose
They Get Annoyed, The Tunes Become Dull.
That Is Why We Have To Be Very Careful While Singing The Song Of The World
To Yourself And To Others!

Man Is A Mixture Of Virtues And Vices.
Every Moment To You

Something Is Teaching.
A Man Who Has Been Chasing Wealth All His Life
Happiness And Peace In The World Is Lost.

Exercise Causes Intelligence And Mind
The Strength Of Both Was Impressive.
Without Pruning, The Tenderness Of The Rose Is In Vain.
Even The Simplest Of Tasks
It Becomes More Difficult If Done Recklessly.
Storms In The Mind Rather Than Storms In The Sea
Are More Horrible.
Don’t Let It Happen.

Never Treat Sorrow As An Ornament;
Share Your Happiness If You Can.
Always Use Strength Wisely.
Do Not Waste It In The Way Of Anger.

The World Is Afraid Of Cowardice
And Frightens The Frightened.
Sadness Is Also A Bull
It Makes A Cow Sing Like A Crow.
Don’t Judge Yourself.

Marathi Suvichar

Than Each Other’s Happiness In The World
There Is Great Joy In Sharing Sorrow.
Don’t See The Future Hidden In The Line At Hand;
Work Hard With The Same Hand And Shape Your Own Future.

What Is The Value Of Laughter?

You Know It When You Cry.
The Learner Does Not Have To Teach;
He Learns From Himself.

The World Does Not Run On Fear Of The Law
It Works In Good Faith.
Learn To Obey Before You Obey.
On The Strength Of Faith
Impossible Things Can Be Achieved

Forgiveness Is The Only Thing In This World;
Which Can Transform Sin Into Goodness.
Without Resorting To Circumstances
Overcome The Situation.
Listen To What People Have To Do.
When To Return From A Trip
The One Who Knows Is The Best Traveler.

One Job At A Time
And Do It With Concentration.
Marathi Suvichar And Its Meaning
There Is Only Knowledge And No Use,
You Also Need To Know How And When To Use It.

More Often Than Not
The Inner Enemy Is The Most Feared.
Anxiety Is About Any Sorrow
There Can Be No Solution.

You Have Given Laziness To This Day
That Your Tomorrow
Think Of Him As A Thief.

Stop The Tears Of Others, Make Them Laugh
There Is No Other Happiness Like This.

Time Is The Greatest Medicine For Suffering.
Time Also Wipes Away Tears.
Acquired By The Force Of The Sword
The State Lasts As Long As There Is A Sword.

Who Wastes Time
He Has Nothing To Lose.
Happiness Means Sorrow To Sorrow
Yes, Participation In His Grief.

If You Can Live, Live Like Sandalwood;
Smell Yourself And Others.
The Abnormal Man Has Three Symptoms.
He Doesn’t Worry Because He’s Not Doing Anything Wrong,
Since He Has Strong Thoughts
There Is No Confusion In His Mind And
Being Brave, He Doesn’t Care About Anything.

Putting Aside The Occasional Gentleness
Be Prepared To Face Reality.
Think Of Your Goal As Your Life’s Work.
Contemplate This Notion As You Interact With Others.

Just To Make Weak People Cry
Are Born.
The Bigger Your Reputation
The More You Are Infamous.

Suvichar In Marathi

पापी माणसाला पाप
कधीही शांतपणे झोपू देत नाही.
उद्याचा भविष्यकाळ वर्तमानाच्या
त्यागातून निर्माण होत असतो.
प्रत्येक माणसाचा सर्वात
मोठा शत्रू तो स्वत:च असतो.
जो चांगल्या वॄक्षाचा आधार घेतो
त्याला चांगलीच सावली लाभते.

आयुष्य जगून समजते; केवळ ऐकून,
वाचून, बघून समजत नाही.
मूर्ख माणसे आपापसात संभाषण करू लागली की
शहाण्या माणसाने मौन धारण करणे योग्य.

बचत म्हणजे काय आणि ती कशी करावी
हे मधमाश्यांकडून शिकावं.
गैरसमज कधीही मनात ठेवू नये.
त्याचे निराकरण करावे.

ज्याच्याजवळ पैशाशिवाय
दुसरे काहीच नाही तो सर्वात गरीब!
जेव्हा मनुष्याकडील धन नष्ट होते,
तेव्हा वास्तविक त्याचे काहीच नष्ट होत नाही.
जेव्हा मनुष्याचे आरोग्य बिघडते,
तेव्हा त्याचे काहीतरी नष्ट होते.
परंतु, जेव्हा मनुष्याचे चारित्र्य बदनाम होते
तेव्हा त्याचे सर्वस्व नष्ट होते.

मराठी सुविचार छोटे

Marathi Suvichar

तारूण्य म्हणजे जीवनाचा रचनाकाळ आहे.
गरिबी असूनही दान करतो तो खरा दानशूर.
प्रार्थना म्हणजे ईश्वराच्या जवळ जाण्याची शक्ती.

एखाद्या गोष्टीचा आरंभ केव्हा करावा
हे समजायला हवे आणि शेवट केव्हा करावा
हेही समजायला हवे.
कधीकधी अपमान सहन केल्याने
कमीपणा येत नाही;
उलट आपले सामर्थ्य वाढते.

Marathi Suvichar

जे अवास्तव अपेक्षा करीत नाहीत ते खरे भाग्यवान !
कारण त्यांच्यावर निराश होण्याची पाळीच येत नाही.
आपले सौख्य हे आपल्या विचारांवर अवलंबून असते.

शहाणा मनुष्य स्वत:च्या
उत्पन्नाप्रमाणेच स्वत:चे जीवन जगतो.
विश्वास म्हणजे मनुष्याला
जीवंत ठेवणारी शक्ती होय.

जर तुम्ही परमेश्वराचे प्रिय होऊ इच्छित असाल,
तर त्याच्याकडे काही मागू नका.
जे घाईघाईने वर चढू पाहतात ते कोसळतात.

त्याने जे दिले आहे
त्याबद्दल त्याचे आभार माना.
उषःकाल कितीही चांगला असला तरी
सूर्याला तिथे फार काळ थांबता येत नसतं.

स्त्री ही क्षणाची पत्नी आणि
अनंतकाळाची माता असते.
लज्जा हा सौंदर्याचा अलंकार आहे.

मोहाचा पहिला क्षण,
ही पापाची पहिली पायरी असते.
सर्वात चांगले पाहूणे तेच की जे
कधीच पाहूणचार घेत नाहीत.
येतो म्हणतात पण येत नाहीत.

हुंडा घेऊन लग्न करणे म्हणजे
स्वत:ची विक्री केल्यासारखे आहे.

Suvichar In Marathi

या जगात एकच जात आहे- माणूस !
आणि धर्मही एकच- माणूसकी!
परिस्थितीच्या अधीन होऊ नका,
परिस्थितीवर मात करा.

जीवन नेहमीच अपूर्ण असते
आणि ते अपूर्ण असण्यातच
त्याची गोडी साठवलेली असते.
सत्याला शपथांच्या टेकूची गरज नसते.

नवीन गोष्ट शिकण्याची
ज्याची उमेद गेली तो म्हातारा.
ध्येयवादाला स्वत:च्या ह्रदयातील
उतावळेपणाचे भय असते.

म्हणूनच, कोणत्याही कामात
उतावळेपणा करु नका; संयम पाळा.

ज्ञानाशिवाय भक्ती आंधळी आहे.
भक्तीशिवाय कर्म आंधळे आहे.
आणि ज्ञान, भक्ती व कर्म याशिवाय
जीवन आंधळे आहे.

आपले अंत:करण जोपर्यंत शुध्द आहे
तोपर्यंत कशाचीही भीती बाळगण्याची जरुरी नाही.

जगात सारी सोंगे करता येतात,
पण पैशाच सोंग करता येत नाही.
माणसे जन्मतात आणि मरतात,
पण विचार जन्मतात आणि कधीच मरत नाही.

जूनी खपली काढून बुजलेल्या जखमा
ताज्या करण्यात शहाणपणा नसतो.
क्रांती तलवारीने घडत नाही;
तत्वाने घडते.

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे,
समुद्र गाठायचा असेल,
तर खाचखळगे पार करावेच लागतील.
गंजण्यापेक्षा झिजणे केव्हाही चांगले !
यशाजवळ पोहोचण्यासाठी कधीही शॉर्टकट नसतो.
जीवन ही एक जबाबदारी आहे.
क्षणाक्षणाला दुसऱ्याला सांभाळत न्यावं लागतं.

तुम्हाला सज्जन व्हावेसे वाटत असेल तर

आधी तुम्ही वाईट आहात यावर विश्वास ठेवा.
आयुष्यात नशीबाचा भाग फक्त एक टक्का
आणि परिश्रमाचा भाग नव्याण्णव टक्के असतो.

आपण वाऱ्याची दिशा बदलू शकत नाही.
परंतू. आपला पतंग मात्र निश्चितच नियंत्रित करु शकतो.
खोटी टीका करू नका,
नाहीतर प्रतिटीका ऐकावी लागेल.

प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल,
पण शत्रू निर्माण करू नका.
मनाला आंनद देण्याचा कोणत्याही
पदार्थाचा गुण म्हणजेच सौंदर्य.

भव्य विचार हा सुगंधासारखा असतो;
तो पसरावावा लागत नाही;
आपोआप पसरतो.

Marathi Quotes

वाईट गोष्टींशी असहकार दाखवणे
हे मानवाचे आद्य कर्तव्य आहे.
दुसऱ्याचे अनूभव जाणून घेणे
हाही एक अनुभवच आसतो.

ओरडण्याने ओरडणे बंद होत नाही;
स्वस्थ राहण्याने मात्र होते.
दुःख गरूडाच्या पावलाने येतं
आणि मुगींच्या पावलांनी जातं.

जीवन जगण्याची कला हीच
सर्व कलांमध्ये श्रेष्ठ कला आहे.
सुख हे दुःखाचे मोल देऊनच मिळते.

श्रीमंताचे बंगले चांगले असतात पण म्हणून
कोणी आपल्या झोपड्या पाडत नाही.
संयम राखणे हा
आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.
उषःकालाकडे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे,
तो म्हणजे रात्र.

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत
त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये.
जे दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात,
त्यांना स्वातंत्र्यात राहण्याचा हक्क नही.

दोष लपवला की तो मोठा होतो
आणि कबूल केला की नाहीसा होतो.
जखम करणारा विसरतो पण
जखम ज्याला झाली तो विसरत नाही.

पिंजऱ्यात कोंडून पाखरं
कधीच आपली होत नाहीत.
आपण परिस्थितीला शरण जाता कामा नये;

Suvichar In Marathi

Sin To The Sinful Man
Never Sleep Peacefully.
Tomorrow’s Future Is The Present

It Is Created Through Sacrifice.
Most Of Every Man
The Biggest Enemy Is Himself.
Which Supports A Good Tree
He Gets Good Shade.

Understands Living Life; Just Listening,
I Don’t Understand By Reading And Seeing.
That Foolish Men Began To Converse Among Themselves
It Is Right For A Wise Man To Keep Silent.

What Is Savings And How To Do It
This Should Be Learned From Bees.
Misunderstandings Should Never Be Kept In Mind.
It Should Be Fixed.

Who Has No Money
Nothing Else Makes Him The Poorest!
When Man’s Wealth Is Destroyed,
In Fact, Nothing Is Lost.
When Human Health Deteriorates,
Then Something Is Lost.
But, When A Man’s Character Is Discredited
Then Everything Is Destroyed.

Marathi Suvichar Chhote
Youth Is The Lifeblood Of Life.
He Who Gives Alms In Spite Of Poverty Is A True Benefactor.
Prayer Is The Power To Draw Close To God.

When To Start Something
It Should Be Understood And When It Should End

This Should Also Be Understood.
Sometimes With Insults
There Is No Shortage;
On The Contrary, Our Strength Increases.

Marathi Suvichar

Those Who Do Not Have Unrealistic Expectations Are Truly Lucky!
Because They Do Not Get Frustrated.
Your Well-Being Depends On Your Thoughts.

The Wise Man Himself
He Lives His Life Like An Income.
Faith Is To Man
It Is The Power That Keeps You Alive.

If You Want To Be Loved By The Lord,
So Don’t Ask Him For Anything.
Those Who Try To Climb Up In A Hurry Fall.

What He Has Given
Thank Him For That.
No Matter How Good The Dawn Is
The Sun Cannot Stay There Long.

The Woman Is The Wife Of The Moment And
Is The Mother Of Eternity.
Shame Is An Ornament Of Beauty.

The First Moment Of Temptation,
This Is The First Step To Sin.
The Best Guest Is J.

Never Take Hospitality.
They Say Come But Do Not Come.

It Means Getting Married With A Dowry
It’s Like Selling Yourself.

Suvichar In Marathi

There Is Only One Being In This World- Man!
And Religion Is The Same – Humanity!
Don’t Be Subject To Circumstances,
Overcome The Situation.

Life Is Always Imperfect
And That Being Incomplete
Its Sweetness Is Stored.
Truth Does Not Need The Support Of Oaths.

To Learn Something New
The Old Man Who Lost Hope.
Heroism In One’s Own Heart
There Is A Fear Of Haste.
Therefore, In Any Work
Do Not Be In A Hurry; Exercise Restraint

Devotion Without Knowledge Is Blind.
Without Devotion, Karma Is Blind.
And Besides Knowledge, Devotion And Deeds
Life Is Blind.

As Long As Your Heart Is Pure
Until Then, There Is No Need To Be Afraid Of Anything.

All Jewelry Can Be Made In The World,
But Money Cannot Be Disguised.
People Are Born And Die,
But Thoughts Are Born And Never Die.

Wounds Removed By Removing Old Scabs
There Is No Wisdom In Refreshing.
Revolution Does Not Happen By The Sword;
Happens In Principle.

Life Is A Stream Of Water,
To Reach The Sea,
So The Ditches Have To Be Crossed.
Better A Poor Horse Than No Horse At All.
There Is Never A Shortcut To Success.
Life Is A Responsibility.
Everybody Has To Take Care Of The Other Moment By Moment.

If You Want To Be A Gentleman
First Believe That You Are Bad.
Only One Percent Of The Fortune In Life
And The Share Of Labor Is Ninety-Nine Per Cent.

You Cannot Change The Direction Of The Wind.
But. But Your Kite Can Definitely Control.
Don’t Criticize,
Otherwise You Have To Listen To The Comment.

Even If A Little Damage Is Done On Occasion,
But Do Not Make Enemies.
Any Of The Pleasures Of The Mind

The Quality Of Matter Is Beauty.

Grand Thought Is Like A Fragrance;
It Doesn’t Have To Spread;
Spreads Automatically.

Marathi Quotes

Disobeying Bad Things
This Is The First Duty Of Human Beings.
Getting To Know Another’s Experience
That Too Is An Experience.

Screaming Doesn’t Stop Screaming;
Staying Healthy, However.
Grief Comes From The Eagle’s Footsteps
And Follows In The Footsteps Of Mugi.

This Is The Art Of Living
There Is Superior Art In All Arts.
Happiness Comes Only By Paying The Price Of Sorrow.

The Bungalows Of The Rich Are Good But So
No One Is Tearing Down Your Hut.
To Exercise Restraint
There Is A Great Virtue In Life.
The Only Way To Get To The Dawn Is,
That Is The Night.

Things That Can Never Change
Never Be Sad About Them.
Who Deprive Others Of Their Freedom,

They Have No Right To Be Free.

Hiding The Flaw Makes It Bigger
And Admits That Disappears.
But The One Who Hurts Forgets
The One Who Was Injured Does Not Forget.

Caged Birds
They Never Happen To You.
We Must Not Succumb To The Situation;

मोती होण्यासाठी जलबिंदूला आकाशातून
आपला अधःपात करून घ्यावा लागतो.
शहाणपणाचे प्रदर्शन करणारा
पोपट कायमचा बंदिवान होतो.

गवताची दोरी वळली म्हणजे
तिने मत्त हत्तीसुध्दा बांधला जातो.
दुर्जन मंडळीत बसण्यापेक्षा एकटे बसणे बरे
आणि एकटे बसण्यापेक्षा
सज्जन मंडळीत बसणे हे त्याहून बरे.

चारित्र्याचा विकास सुसंगतीत होतो
तर बुध्दीचा विकास एकांतात होतो.
क्रोध माणसाला पशू बनवतो.

From The Sky To The Water Droplets To Become Pearls
You Have To Do Your Downfall.
Demonstrating Wisdom
Parrots Are Forever Imprisoned.

The Grass Rope Is Twisted
She Is Also Tied To A Drunken Elephant.
Better A Poor Horse Than No Horse At All
And Rather Than Sitting Alone
Better A Poor Horse Than No Horse At All.

Character Development Is Consistent
The Intellect Develops In Solitude.
Anger Makes Man An Animal.

Final Word

Friends, We Have Given You All Types Of Marathi Suvichar Here, You Are Looking For
Best Marathi Suvichar Or If You Are Looking For Poetry Related To It, Then You Have
Come To The Right Place, Here You Will Find Marathi Suvichar, Marathi Suvichar,
Suvichar In Marathi, Changele Vichar Marathi, Sundar Vichar Marathi , Which Shayari
You Liked Best From The Marathi Suvichar Collection, Do Tell Us By Commenting And
Bookmark Our Website For More Similar Posts And Shayari.

Marathi Suvichar
Back to top button